ID 1002020041
Da li je prijateljstvo već samo po sebi pravo bogastvo, pa ga ne bi trebalo rizikovati zbog materijalnog dobitka ili je ipak moguće da je i u poslu kao i kad-kad u ljubavi, najbolji drug nekada i najbolji partner?
ID 1002020041
Živimo u uverenju da su svi ljudi loši. U komunikaciji sa drugima stalno smo na oprezu, jer se plašimo da bi naše reči mogli da zloupotrebe. Nepoverljivi smo i prema znancima i prema neznancima. U takvom ponašanju ima malo i sujeverja, pa ćutimo da nas zlo ne čuje i ne primeti.
ID 10075700
Dešava se, u skoro svačijem životu, da ostanemo bez najboljih prijatelja, često iz nepoznatih razloga. Reči se ne izgovore, ne postave se pitanja, i sve se završi lako i brzo kao da ljubavi, privrženosti i poverenja, između nas, nikada nije bilo.