Segedin; foto: Tijana Janković-Jevrić

Segedin: Grad mladih, raskošne arhitekture i zelenila

Segedin, crvena paprika i otkriće vitamina C

Pre nego što vam predstavimo znamenitosti varoši, osvrnućemo se na jednu zanimljivu priču iz istorije grada s juga Mađarske, a koja je predstavlja značajno otkriće za ceo svet.

Crvena paprika je osnovni sastojak segedinske kuhinje. Njome Mađari začinjavanju svoje čorbe i gulaše. Crvena paprika se gaji na obali Tise još od 16. veka, međutim ona zauzima posebno mesto u istoriji, jer je potpomogla pronalasku vitamina C.

516px GyorgyiNIH
Alber Sent-Đerđ; foto: Wiki

Naime, žitelj Segedina (rođen u Budimpešti) Alber Sent-Đerđ prvi je izolovao vitamin C, i to iz paprike. Ovaj fiziolog i biohemičar dobio je 1937. godine Nobelovu nagradu iz oblasti medicine za opis vitamina C i otkriće da se kiseonik vezuje sa vodonikom u ćelijskoj respiraciji. Takođe, Alber Sent-Đerđ je svoje vreme posvetio i istraživanju kancerogenih bolesti.

Osnovao je, uz pomoć Rokfelerove fondacije, prvi naučni centar i biohemijsku školu u Segedinu.