Segedin; foto: Tijana Janković-Jevrić

Segedin: Grad mladih, raskošne arhitekture i zelenila

Most uzdaha i segedinska secesija lepota i raskoš gradskog pejzaža

Romantična varoš, ujedno i raskošna i skromna, u bulevarima i zelenilu, na ušću reke Mureš u Tisu, to je Segedin. Njegov današnji izgled, datira od velike obnove nakon čuvene poplave iz 1879. godine. Tisa je potopila tadašnji grad, a sve što je ostalo bilo je samo 250 kuća. Segedinci su svoj novi grad izgradili za samo četiri godine, kada su i podigli nivo grada za dva cela metra.  

6X1A3175
Segedin u izgradnji; foto: Tijana Janković-Jevrić

Segedin ima i treći most – Most uzdaha

Nakon poplave, nanovo je izgrađena i Gradska kuća koja danas predstavlja neobarokni stil, a ispred koje na ulazu vrlo često možete da vidite posute latice, ruža koje za sobom ostavljaju mladenci koji se na ovom mestu venčavaju.

6X1A3056
Segedin; latice s venčanja ispred Gradske kuće; foto: tijana Janković-Jevrić

Ruža ima u izobilju zahvaljujući rasadnicima u Sirigu, nedaleko od Segedina. Ovo mesto poznato je i po tome što u njemu i danas ima Srba.

6X1A3001
Segedin; Gradska kuća; foto: Tijana Janković-Jevrić

Pored Većnice, koja na svom plafonu ima oslikane freske u stilu delikatnog akademizma, a koje predstavljaju alegorijske ženske figure kao najvažnije simbole grada – arhitekturu, industriju, zakon, i umetnost, Gradska kuća je najinteresantija zbog svog prolaza „Mosta uzdaha“ koji spaja zgradu s Većnicom sa drugim objektom.

6X1A3062
Segedin; Most uzdaha; foto: Tijana Janković-Jevrić

„Zašto je izgrađen ovaj prolaz? Kada je nastala tragedija usled potopa, za nekoliko dana je došao car Franjo Josip u Segedin. Dao je novac i pomoć gradu. Kada su završeni Gradska kuća i ceo grad 1883, u ovoj sporednoj zgradi je, tokom posete novoizgrađenom Segedinu, Franjo Josip bio smešten, a most je izgrađen samo zato da bi car mogao da pređe iz nje u Većnicu.

6X1A3017
Segedin; Većnica i detalj freske s ženskim figurama; foto: tijana Janković-Jevrić

Mi ovaj hodnik danas zovemo Most uzdaha, jer na jednoj njegovoj strani nam kažu koliko bi trebalo poreza platiti, na drugoj strani su kancelarije gde uplaćujemo“, šaljivo nam je objasnila predstavnica TO Segedin gospođa Nora, dodajući da je zgrada puna ukrasa na fasadi, jer je običaj u Segedinaca da spolja prikazuju raskoš, dok unutra zadržavaju skromnost, jer sami znaju koliko imaju.

6X1A3038
Segedin; Most uzdaha unutrašnjost; foto: Tijana Janković-Jevrić

Čuvene reči Franja Josipa „Segedin će biti lepši nego što je bio“, sačuvane su tako što su upisane u vitražu u Gradskoj kući.

6X1A3010
Segedin; vitraž u Gradskoj kući, foto: Tijana Janković-Jevrić