Šta je Kreativno mentorstvo?

„Kreativno mentorstvo” je jedinstveni program u Srbiji koji pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj budućih lidera u oblasti kulture promovišući mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora, i budućih profesionalaca, mentija.

Naredni konkurs za učesnike biće otvoren 8. februara 2016. godine.

Više informacija o “Kreativnom mentorstvu”, drugim relevantnim i srodnim inicijativama, kao i različite materijale u vezi sa temama kojima se program bavi možete dobiti prateći facebook stanicu programa, web sajt ili kontaktirajući organizatore na email info@kreativnomentorstvo.com.