Screen shot 2014 03 31 at 15.45.10

O S(A)VESTI –Esej u pokretu o Dadi Vujasinović

Autorski projekat Sanje Krsmanović Tasić “O S(A)VESTI –Esej u pokretu o Dadi Vujasinović” premijerno će biti izveden u ponedeljak, 7. aprila od 20h u Bitef teatru.

“O s(a)vesti” je predstava o Dadi Vujasinović, novinarki lista “Duga” koja je prvih godina ratova devedestih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno , jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8.aprila 1994. Imala je trideset godina.

Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku .Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija , koji će, kao delovi slagalice, na kraju islikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati i prikazivati u prostoru, kroz tekst, video rad, scenu, intervenciju u prostoru.

Esej u pokretu će se odigrati na kraju predstave.

“Esej u pokretu” je narativni scenski izraz, gde se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka I posledica.Esej se uvek prikazuje kroz prizmu lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koje su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su osnovna forma umetničkog izražavanja autorke , stoga i esej mora biti ispisan pokretom.