Screen shot 2014 04 24 at 10.53.54

Multimedijalni umetnički projekat Granice tela

Multimedijalni umetnički projekat Granice tela biće izložen od 24. aprila u 18h do 3. maja u Pop-up prostoru KCB-a.Ovo je  zajednički umetnički projekat studenata Odseka Kamera, Odseka Montaža sa Fakulteta dramskih umetnosti i studenata Scenskog kostima sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu.

GRANICE TELA / BODY LIMITS je multimedijalni umetnički projekat koji se bavi emocijama. Baziran je na istraživanju izazova sa kojima se suočavaju oni koji se oporavljaju od „vidljivih“ i „nevidljivih“ povreda uzrokovanih stresom i različitim oblicima traumatskih povreda. Simptomi potresa mogu biti burni i intezivni. Činjenica da povrede narušavaju unutrašnje ravnotežu kako tela tako i uma, kontrast ali i spoj suprostavljenh svetova, fizičkog i psihičkog, razuma i emocija, individualnog i kolektivnog, naučnog i spiritualnog, te dekonstrukcija / razlaganje kompaktne strukture na više fragmenata i njeni simbolički vizuelni prikazi bili su osnovni motiv za kreiranje filmova i kostima-instalacija.