Velika retrospektiva poezije Čarlsa Simića u SAD

 Velika retrospektiva poezije Čarlsa Simića, jednog od vodećih savremenih svetskih pesnika, objavljena je u izdanju poznate američke izdavačke kuće Houton Miflin Harkurt, navodi se u saopštenju Izdavačke kuće Arhipelag…

U ovoj reprezentativnoj i obimnoj knjizi, objavljenoj pod naslovom Nove i izabrane pesme (1962-2012), prati se Simićev pesnički rad od njegovih ranih pesama i prvih knjiga do pesama koje se još nalaze u rukopisu. Izbor je priredio sam pesnik.

“Tokom više od pedeset godina Čarls Simić je učinio široko poznatim svoje briljantne i inovativne pesničke slike, sardoničnu duhovitost i vlastiti autentični glas. U ovoj knjizi on je u sažetom obliku predstavio svoj životni opus, pri čemu je kombinovao neke od svojih najboljih ranih pesama sa kasnijim ostvarenjima, uključujući i veliki broj izmena u ranije objavljenim pesmama i sedamnaest novih, neobjavljenih pesama. Simićev opus crpe inspiraciju iz čitavog niza izvora, od neponovljivosti običnog života do američkog bluza, od folklornog nasleđa do porodice i rata. Dosledne u svojoj uzbudljivosti i neočekivanosti, skoro četiri stotine pesama u ovoj knjizi predstavljaju jednog od najznačajnijih i najoriginalnijih američkih pesnika”, naglašava američki izdavač predstavljajući javnosti ovu Simićenu knjigu.

Velike retrospektive svoje poezije Čarls Simić ima i na nekim drugim jezicima, između ostalog, i na srpskom, gde je pre dve godine u izdanju Arhipelaga objavljen veliki izbor njegove poezije Iščekujući presudu u prevodu desetak prevodilaca, a nekolicinu pesama preveo je sam Simić.

„Vrlo lako se vidi da je Čarls Simić majstor, vladar svog ekscentričnog kraljevstva uzbudljive sintakse i autentičnih uvida”, kaže kritičar Los Anđeles tajmsa, dok Njujork tajms buk rivju naglašava kako je samo „nekoliko savremenih pesnika toliko uticajno ili neponovljivo kao što je Čarls Simić”. Jedan drugi kritičar zapaža da je Simić uneo u američku poeziju „najsvežiji i najoriginalniji stil i maštu još od Kamingsa”, da bi Harvard Rivju zaključio da je Simić pesnik „koji nas možda najviše uznemirava i nadahnjuje”.

Arhipelag, srpski izdavač Čarlsa Simića, priprema izbor iz novijih eseja ovog pisca u kojima se on bavi književnošću i kulturom, ali vrlo često i najizazovnijim pitanjima savremene politike i društvenih procesa. Ranije je Arhipelag objavio i Simićevu knjigu eseja Alhemija sitničarnice u kojoj se, kroz priču o umetniku Džozefu Kornelu, otkriva jedan malo poznati Njujork.