Ženski subjekt u savremenoj poeziji

Predavanje i diskusija na temu Ženski subjekt u savremenoj/novoj poeziji u četvrtak, 12. februara  u 20h u Klubu Magistrala DKSG, osvetliće neke zanemarivane aspekte savremene poezije.

Subjekt, kao izrazito gramatički muškog roda, transformira se u nešto drugo, bilo da dolazi od pesnika ili pesnikinje ili nekog drugog. O tom Drugom će biti reči na ovoj tribini. Zanimaće nas istorijski i savremeni kontekst ženskih glasova, koji su imali presudnu ulogu u formiranju nove poezije, kao i sam njihov predmet.

Učestvuju: Dubravka Đurić i Jelena Angelovski. Priprema i vodi Bojan Marković.