JelenaKostic copy

Koreografkinja Jelena Kostić održava predavanje

Koreografkinja i igračica Jelena Kostić koja živi i radi u Holandiji, održaće predavanja, radionice i kompoziciju savremene igre od 23. marta do 2. aprila u Institutu za umetničku igru. Tokom predavanja i radionica u Beogradu asistent će joj biti igrač Balzej Tobias Jasinski.

Srpska koreografkinja Jelena Kostić (1976), je u periodu između 2007. i 2012. godine premijerno prikazala deset produkcija koje zajedno čine izuzetan repertoar. Njeni nastupi su izgrađeni oko motiva kao što su otuđenje i bezbednost, ponašanje krda, sebičnost i žrtvovanje, isključivanje i prihvatanje. Ona posmatra ljudsko ponašanje u svim njegovim aspektima. Njeni likovi na sceni prolaze kroz oprečne emocije, uvlačeći publiku u svoju borbu i izvlačeći ih izvan njihovih zona komfora. Njeni plesači su kao ličnosti na filmu, jer pristupaju ulozi kao glumci. Jelena kaže: “Ja ću pokušati da dam svojim igračima karakter, umesto pokreta i koraka.”

Za Jelenu Kostić, ples je moćno, ali sigurno ne njeno jedino oružje. Ona ima averziju prema granicama i bira da ih redefiniše i potom da ih pređe. Njeni nastupi su multidisciplinarno iskustvo, puna drame, plesa, muzike i vokala. Radeći zajedno sa malom grupom plesača, filmskih stvaralaca i drugih profesionalaca iz oblasti umetnosti, ona koristi živu muziku, glumu i pesmu da uobliči svoj neodoljiv koncept.

Obrazovanje je stekla u Dance Theater Expression Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg i Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam, a dodatna usavršavanja u Dance Web Impuls Tanz Vienna International Dance Festival.

Osnivač je i direktor Kostic Foundation for Contemporary Arts. Kao predavač gostovala je u sledećim ustanovama: Fontys Dance Academy, Tilburg, ports Medical Centre, TIlburg (Pilates), Kunstkwartier, Tilburg (ballet classes/children), Memento Bodyworks & Axis, Tilburg (Pilates), Danstraining Brabant, Tilburg (modern dance).