Postanite član srpskog Smart living challenge tima

“Smart living challenge” platforma za promociju pametnijeg življenja i koncepata održivog razvoja u urbanim sredinama predstavljena je 2014. godine kroz program radionica koje su održane u čak 27 zemalja, uključujući i Srbiju, gde je u okviru programa Nove Iskre razvijena jedna od 14 pobedničkih ideja.

Inicijatori programa – Švedski institut i Asocijacija švedskih inkubatora i naučnih parkova – su za ovu godinu pripremili nastavak saradnje, ovoga puta fokusirajući se na tri zemlje u kojima je SLC dao najzanimljivije rezultate – Brazil, Zambiju i Srbiju.

U sve tri zemlje biće formiran tim od 5 do 7 članova različitih profila, koji će tokom perioda od tri meseca (10.09 – 10.12. 2015.) raditi na zajedničkom projektu.

Timu će na raspolaganju biti radni prostor u okviru Dizajn inkubatora Nova Iskra, mentorstvo Hyperisland-a i stalna podrška Nove Iskre koja će organizovati sastanke sa ekspertima, konsultantima i stakeholderima relevantnim za projekat koji će tim zajednički koncipirati i izabrati za realizaciju.

Rok za slanje prijava je 1. jul u ponoć, a zainteresovani učesnici mogu se prijaviti putem online formulara, uz obavezno slanje CV-a na adresu office@novaiskra.com.

Nakon procesa selekcije koji će biti završen 10. jula, odabrani kandidati biće pozvani na intervju, nakon čega će biti utvrđen i finalni sastav tima koji sa radom počinje 1. septembra.

Poziv nema ograničenja u pogledu starosti ili profesionalnog opredeljenja članova – poziv je otvoren za aktiviste, dizajnere, arhitekte, umetnike, sociologe ili istraživače, kao i zainteresovane studente.

Selekcija će biti vršena sa ciljem da se formira kvalitetan, motivisan i multidisciplinarni tim. Takođe, poziv je otvoren za zainteresovane učesnike sa područja cele Srbije, a neophodni putni troškovi za potrebe učešća u redovnim sastancima i aktivnostima tima biće refundirani za sve potencijalne članove tima koji ne žive u Beogradu.