kad talasi utihnu

Kad talasi utihnu

Poljska banja gubi svoj status zbog prebučnih morskih talasa

Banja Švinoujšća, na obali Baltičkog mora susrela se sa čudnim zakonodavnim problemom. Zbog velike buke koje prave morski talasi, poljska vlada je odlučila da ukine status banje ovom gradu. Udari vetra stvaraju talase čija buka prevazilazi 45 decibela…

Zahvaljujući svom podneblju, čistom vazduhu i lekovitim vodama, grad Švinoujšć je čitav vek, živeo od banjskog turizma. Međutim, turistička inspekcija Poljske je ustanovila da prebučni talasi loše utiču na san i odmor turista. Propisi jasno kažu da u kontinentalnim banjama visina buke ne sme da bude veća od 45 decibela preko dana, a 40 decibela noću. Poslednja merenja jačine zvuka talasa u banji, pred zoru, iznosili su čak 70 decibela.

Administrativni propisi su jasni. Cena je previsoka za meštane koji žive od turizma. Ukoliko grad izgubi status banje svi bi bili u gubitku. Iz tog razloga gradske vlasti došle su na ideju da se „dogovore” sa vetrom i talasima. Napravljen je plan izgradnje ogromnog zida na plaži koji bi zaustavio talase i prigušio zvuke.

Veliki broj turista se pobunio protiv ovog bizarnog birokratskog rešenja. Svi su napomenuli da su u grad upravo i došli kako bi uživali u zvucima prirode i opuštali se uz relaksirajuće zvuke talasa.

Ovo je još jedan primer loše procene sopstvenih prirodnih vrednosti i kapaciteta. Lakše je birokratama da ukrote talase nego da iskoriste ono što im je priroda dala. Umesto da ponude muziku mora kao jedinstvenu na svetu i time podignu svoj ugled u evropskom turizmu, oni udovoljavaju ovom besmislenom zakonu.

Foto: publicdomainpictures