ID 100126620

Testovi za trudnoću u barovima Aljaske      

U mnogim kafićima i noćnim klubovima širom sveta postoje aparati sa grickalicama, kondomima i alko-testovima. Međutim, ubrzo će se u birtijama i barovima Aljaske naći i aparati sa testovima za trudnoću!

Projekat vredan 400 000 dolara planiran je od strane Univerziteta Aljaske. Dvadesetak barova biće opremljeno aparatima sa testovima za rano utvrđivanje trudnoće. Cilj mu je da spreči alkoholizam kod budućih majki.

Aljaska je među vodećim zemljama u svetu koja se bori sa problemom alkoholizma. Najugroženije su žene. Kako statistika kaže najviše alkoholičarki je u dobu do 30 godina.

Istraživači tvrde da je veliki broj neuspelih trudnoća, jer devojke često i ne znaju da su trudne, te se opijaju u rizičnom periodu dok se fetus još nije formirao.

Testovi koji će biti vidljivi i lako dostupni trebalo bi da „otrezne“ žene. Ova kampanja je jedna od načina da se podigne svest o štetnosti alkohola ne samo na žene nego i na potomstvo. Žena koja zna da je trudna može da donese svesnu odluku o tome da li će nastaviti da se opija ili ne.

„Aparati sa testovima će biti postavljeni u barovima kako bi podigli svest o ličnoj odgovornosti“ rekao je za Daily News jedan od istraživača.

Aparati sa testovima i edukativnim plakatima o štetnosti alkohola na fetus, biće postavljeni prvo u ruralnim oblastima jer su ona najugroženija. Istraživači se nadaju da će uspeti da dopru do ciljne grupe i tako izmene rezultate poražavajuće statistike.

foto: freedigitalphotos.net