kad talasi utihnu
Banja Švinoujšća, na obali Baltičkog mora susrela se sa čudnim zakonodavnim problemom. Zbog velike buke koje prave morski talasi, poljska vlada je odlučila da ukine status banje ovom gradu. Udari vetra stvaraju talase čija buka prevazilazi 45 decibela...
poslednje zagrevanje
Noćni čuvar u telefonskoj centrali, Henri Bejker (31), umro je na Božić, od posledica izlaganja mikrotalasnom zračenju. Očigledno da je pokušavao da se zagreje pored telekomunikacionog usmerivača talasa...