planeta Zemlja sve prasnjavija

Planeta Zemlja sve prašnjavija

Duplo više prašine

Na Zemlji je duplo više prašine nego što je to bilo pre sto godina, zaključak je istraživača…

Brisanje prašine nije najzabavnija aktivnost na svetu. Međutim, kako pokazuje istraživanje naučnika sa Kornel Univerziteta izgleda da ćemo se sve češće “družiti” sa krpom. Na Zemlji je sve veća količina prašine, čak duplo više nego što je to bilo pre sto godina.

Pustinjska prašina, pored toga što nam povećava obim kućnih poslova, ima značajniji uticaj na klimu i ekologiju.

Istraživači su uporedili podatke o količini prašine nekad i sad i to sa ledenih jezgra, naslaga u jezerima i sa korala. Upoređivanjem uzoraka došli su da zaključka da je Zemlja sve prašnjavija.

Klima i prašina direktno i indirektno utiču jedna na drugu. Prašina blokira sunčevo zračenje, ali isto tako utiče i na padavine, što kao rezultat daje sušu, tj. pustinje, a samim tim i još prašine.

Čestice prašine su značajan izvor gvožđa koji je neophodan za životinjski svet mora, za planktone i druge organizme koji crpe ugljenik iz atmosfere.

Ovo istraživanje je značajno, jer otkriva fluktuaciju (nestalnost) pustinjske prašine, što naučnicima omogućava da shvate klimatske promene.