Vavedenje e1417473473923
Vavedenje je jedan od pet najvećih praznika posvećenih Bogorodici. U narodu ovaj praznik se naziva Sveta Prečista i predstavlja osobito poštovanje žena. Pravoslavna crkva slavi ovaj praznik 4. decembra.
bogojavljenje 794
Bogojavljenje je jedno od petnaest najvećih hrišćanskih praznika. Slavi se 19-og dana u godini i označava dan kada je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista. Isus Hristos je do tada živeo sa svojom majkom i njenim mužem Josifom, kao drvodelja...
Tajna misija životnog putovanja, koje započinjemo svake nove godine, je avanturistička, sa preokretima i neplaniranim skretanjima, a tu su i neplanirana poznanstva koja menjaju rutu života.
Ulm 1480 Tempelgang Mariens e1448996209498
Vavedenje je jedan od pet najvećih Bogorodičinih praznika. Pravoslavna crkva ga slavi 4. decembra. U narodu se naziva Sveta Prečista i predstavlja naročito poštovanje žena. Naziva se još i Ženska Bogorodica i veoma je uvažen kod nerotkinja i porodilja.
Thomas
Sveti Toma je jedan od dvanaestorice apostola. Malo ko zna da nabroji imenom sve apostole, ali za Tomu svi znaju, naročito što je u narodu prozvan Neverni Toma. Većini nije jasno zašto je stekao ovaj nadimak - zato što je veroloman ili sumnjičav?