ID 10027659

Volontiranje, put ka uspehu

Danas svi misle da znaju šta je to volontiranje. Većina bi odgovorila da je to rad koji se ne plaća. A da li je tako?

Volonterski rad je dobrovoljno i besplatno ulaganje pre svega u sebe, a onda i u bolje društvo. Istina je da se ne plaća u novcu, ali svakako je veoma isplativo i dragoceno, ako se posmatra dugoročno.

Trening i sticanje iskustava prvi su koraci ka nalaženju posla. Poznato je da sistem školovanja u Srbiji nije razvio koncept prakse kao obaveznu i permanentnu aktivnost. Uglavnom, to se sve svodi na par sati boravka u određenim firmama, bolnicama, školama, ili nekim drugim objektima, u zavisnosti od zanimanja, gde će praktikant dobiti potpis koji mu je potreban da položi ispit.

Vreme socijalizma i komunizma je davna prošlost. Više nas ne čeka stalan posao odmah po završetku školovanja. Sada su na ceni znanje i stručnost. Kako to dostići?

Ulaganjem u sebe volontiranjem, jedan je od puteva ka dostizanju tog cilja. Većina kompanija, koje se bave najrazličitijim oblastima, imaju programe za volontiranje i neplaćenu praksu.

Najlakši put za pronalaženja konkursa je putem Internet portala infostud.com ili sajta megakarijera.rs. Drugi jednostavan način jeste da konkurse potražite na samim sajtovima kompanija, ako znate koja kompanija ili oblast poslovanja vas zanimaju.

Uvek, naravno, postoji mogućnost volontiranja u nevladinim organizacijama, ukoliko ste zainteresovani za oblast ljudskih prava, zaštite životne sredine, pomoći marginalizovanim grupama, itd.

U svetu je situacija znatno drugačija nego kod nas. Volonterski rad je značajan, čak i obavezan.  Nakon završenog volonterskog rada dobija se preporuka koja je veoma važna pri upisu na fakultete ili pri konkurisanju za posao.

Stiče se utisak da ljudi u Srbiji generalno ne shvataju koncept volontiranja. To je koncept doprinosa zajednici, društvu generalno, životnoj sredini… ali, to je i koncept lične satisfakcije. Način na koji mi sami postajemo bolji ljudi, a onda i bolji profesionalci, zahvaljujući iskustvima koje smo stekli.

Korist od volonterskog rada je najrazličitija. Osim profesionalnog usavršavanja, usputno stičemo i veštine za koje nismo prvobitno aplicirali. A to su komunikacione veštine, rad u timu, organizacione veštine, ostvarivanje profesionalnih veza.

Volontiranje je definitivno jedan od puteva ka uspehu. Vremenom, vaš rad i trud će biti prepoznati – tada će postati jasno da se sve isplatilo.

foto:  jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net