Ljiljana Sunjevaric Bez naziva

Decembar u galerijama Kulturnog centra Beograda

U četvrtak, 15. decembra u 19h, Kulturni centar Beograda otvara tr izložbe u svojim galerijskim prostorima. Izložbe su otvorene za publiku do 31. decembra, radno vreme galerija je od 12 do 20 sati, osim nedeljom.

U galeriji Artget predstavljamo izložbu fotografija američke fotografkinje Džudit Levit pod nazivom  ISUSOVE SVEŠTENICE. Džudit Levit, i sama katolkinja, u ovoj seriji fotografija ne samo da preispituje odnos žene prema crkvi i svešteničkoj ulozi već i sopstveni doživljaj crkve i religije koju propoveda žena. Duboka empatija, nesebičnost i ljubav koju ove žene-sveštenice prenose kroz crkvene obrede, kako sama kaže, duboko je dirnula i poremetila do tada nikada preispitanu percepciju da sveštenik može biti samo muškarac. Preko sto žena-sveštenika danas služi mise, posmrtne obrede, krštava, venčava, pomaže bolesnima, zapostavljenima, zaboravljenima širom Evrope i SAD… čini milosrđe, baš kako Bog zapoveda. Kao i svaki fotoreporter, Džudit Levit je dobro istražila ovu temu prateći dugo nekoliko žena u njihovom profesionalnom životu sveštenika/ca, uspevajući da diskretno dotakne i njihovu privatnu sferu… U petak, 16. decembra u 18h Džudit Levit će održati predavanje-razgovor na temu „Dokumentarna fotografija kao sredstvo istraživanja i razumevanja“.

Na svojoj najnovijoj samostalnoj izložbi u Likovnoj galeriji KCB-a pod nazivom „Seobe: Slika prizora“ Ljiljana Šunjevarić se bavi umnoženim referencama mitskog narativa iz nacionalne istorije, kako u svom tekstu u katalogu piše istoričarka umetnosti Maja Ćirić „…konstrukcijom vrednosti Seoba kao opšteg mesta u srpskoj istoriji, istoriji srpske umetnosti, izložbenoj istoriji Likovne galerije Kulturnog centra Beograda, i savremenim društveno-političkim okolnostima koje se odnose na migrantsku krizu… Seobe su i kao deo srpske istorije i kao zbeg naroda uopšte, događaj, u Badijuevom smislu, jer ih možemo odrediti kao ontološki poremećaj. One su istovremeno i traumatično i transformativno mesto čiji se trag uz pomoć umetnosti može dalje konstruisati.“ U daljoj recepciji rada ove beogradske slikarke srednje generacije u tekstu se navode primeri mogućih čitanja izloženih dela “…

U galeriji Podroom predstavljamo izložbu Slaboljuba Ćirića, galeriste Kulturnog centra Beograda kolekcionara umetničkih predmeta, priča, knjiga i kataloga sa posvetom. Malobrojni su posetioci galerija Kulturnog centra Beograda koji ne znaju ko je Ćira. Poseban odnos koji je izgradio sa čitavim generacijama umetnika koji su izlagali u Likovnoj galeriji od sedamdesetih godina prošlog veka pa do danas, uticao je i na kompleksnost njegove ličnosti ali i buđenje posebnog interesovanja prema umetnosti. Prve izložbe koje je postavio krajem šezdesetih bile su izložbe Petra Lubarde i Voje Dimitrijevića iz Sarajeva. Vremenom je i sam počeo da crta, slika i izlaže, a često su nastajali i „radovi u četiri ruke“, takozvani umetnički dijalozi realizovani u saradnji sa drugim umetnicima i umetnicama. Balans koji je proizilazio iz dve različite ruke, poteza, rukopisa svedočio je o jednoj vrsti „bratstva“ koje je nastajalo kao rezultat bezuslovne ljubavi prema umetnosti, umetnicima i samom zaposlenju. (ovaj skromni opus bio je prikazan na izložbi u Likovnoj galeriji 1996. godine).

U pokušaju da sačuva uspomenu na deo jednog vremena, postao je i kolekcionar umetničkih predmeta: slika, skulptura, keramike, crteža, grafika, fotografija, knjiga i kataloga sa posvetom, koji će biti predstavljeni na izložbi. S obzirom da instituciju pre svega čine ljudi koji u njoj rade, ova izložba se organizuje u čast skoro pola veka radnog odnosa jednog galeriste ali i u susret obeležavanju šezdesetogodišnjice Kulturnog centra Beograda.