Bogdan Maksimović

Bogdan Maksimović: „Non Sequitur”

Bogdan Maksimović od 14. juna u galeriji „Ostavinska” u Beogradu

Nova izložba beogradskog umetnika Bogdana Maksimovića pod nazivom „Non Sequitur” biće otvorena 14. juna u galeriji KC Magacin „Ostavinska“ u Beogradu, svakog radnog dana od 15 do 20 časova, vikendom od 13 do 18 časova. Jedan broj crteža, čiji autor je Bogdan Maksimović, biće poklonjen posetiocima.

Pojam „Non Sequitur” koji označava grešku u logičkom rezonovanju i situaciju kada zaključak nije pravilno izveden iz argumenata, poslužio je kao plodna premisa za novu autorsku izložbu beogradskog slikara, ilustratora i dizajnera Bogdana Maksimovića.

Izložba „Non Sequitur” sadrži3 5 crteža kroz koja je Maksimović uspeo da svojom prepoznatljivom tehnikom oslika fenomene univerzalnih ljudskih imperativa poput suočavanja, trvenja, podvojenosti, napadnog eksponiranja i suptilnog skrivanja.

-Sa jedne strane, želim da predstavim otuđenost savremenog društva, a sa druge, da podstaknem vreme metamorfoze i preporoda, rekapitulacije, prihvatanja i nužnog pomirenja. Ovo su važni intuitivni momenti u životu svakog čoveka i koliko god moj vid umetnosti smatran hermetičnim, čvrsto verujem da će put identifikacije svakog prisutnog biti direktna prečica – smatra umetnik i objašnjava da rasplet kojem teži počinje procesom sazrevanja.

-Ne pronalazim smisao u poništavanju sukoba i brisanju podela, nego u konačnom definisanju vitalnih vrednosti, priznavanju i prepoznavanju kulturnih obrazaca na kojima smo stasali, ali i shvatanju i razumevanju korena razlika realnih i imaginarnih suparničkih strana – objašnjava Maksimović.

On navodi da je za ovu izložbu izabrao formu crteža na papiru, u tehnici olovka i tuš u boji, zbog osećaja spontanosti, neposrednosti i lakoće stvaranja koji izaziva svako novo stvaranje crteža.

,,Svako je nekad u životu crtao olovkom svoje neposredne asocijacije i upravo tu leži komunikativnost mojih radova,’’ iskren je Maksimović, a njegova nova izložba donosi i suptilnu notu provokacije. Motiv ženskog akta kroz izobličenje vidi kao direktno sredstvo refleksija svih tema vezanih za ljudsku prirodu i psihu, koje se zasnivaju na konfliktima i kojima je česta poslednja stanica upravo „Non Sequitur”.

O AUTORU: Bogdan Maksimović je studirao na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu, odsek Grafika i knjiga, a potom završio studije i diplomirao na Univerzitetu umetnosti u Utrehtu (Holandija), odsek Ilustracija. Bio je član Upravnog odbora i predsednik Dizajn sekcije ULUPUDS-a. Dobitnik je dve plakete Majske izložbe za radove „Under Pressure” i „Muza”. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a organizovao je i četiri samostalne izložbe. Nova izložba „Non Sequitur” biće otvorena do 19. juna.