Pisac Režis Debre u Beogradu

Francuski institut u Srbiji, Fakultet političkih nauka i Izdavačka kuća Clio organizuju  susret sa francuskim filozofom, piscem i mediologom Režisom Debreom autorom knjige Uvod u mediologiju u petak, 15. maja od 11h na Fakultetu političkih nauka.

Učestvuju Jelena Đorđević, profesor na Fakultetu političkih nauka, Zoran Hamović, glavni urednik IP Clio i studenti i predavači Fakulteta političkih nauka.

Režis Debre, član Akademije Gonkur, francuski je filozof, pisac i mediolog. Bio je savetnik predsednika Miterana za međunarodne odnose, a sada je počasni predsednik Evropskog instituta za nauke o religijama i autor brojnih romana i eseja.

Njegovu knjigu Uvod u mediologiju u prevodu Marijane Ivanović sa francuskog jezika objavio je Clio u svojoj ediciji Multimedia.

Tokom posete Beogradu Debre će zajedno sa Didijeom Dekoenom i moderatorom Aleksandrom Gajšekom učestvovati u debati “Vraćanje religioznosti?” koja će biti održana 14. maja na Kolarcu u okviru manifestacije Molijerovi daniFrancuskog institut u Srbiji .