ID 10072832

O ženi i seksu iz ženskog ugla

Naš poznati psiholog je rekao da muškarci i žene, zbog anatomske razlike, nisu jednaki u shvatanju ljubavnog odnosa. Razlika, koja u savremenom svetu ne bi trebalo da postoji, i dalje živi. O ženi se i danas razmišlja sa rečenicom „ona bi trebalo da bude smerna, nevina“ ili bar „bez velikog seksualnog iskustva“. Čak i kada dame ne čuju od partnera nikakve zamerke i nezadovoljstva vezana za njihovu prošlost, izvor određenih problema može da se krije baš tu.

Kako žena prima u sebe muškarca, veruje se da ona uvek seks doživljava mnogo „dublje“. Istina je da za ženu nije svako seksualno iskustvo i duhovno, kao i da smo za to duhovno iskustvo, manje-više svi sposobni, bez polne, anatomske razlike.

Ženama se vekovima trgovalo i smatrane su vlasništvom muškarca. Njena lepota, nevinost, vredele su mnogo, a njena porodica je dobijala veliko bogatstvo.  Kod nas, vagina je predstavljala mračan tunel koji vodi do duhova predaka.

Krećući se od duhova predaka, danas smo stigli do ljubomore, posesivnosti, ženine neslobode da odlučuje želi li da ostane u odnosu ili ne. Iako smo u 21. veku, pedeset godina od ženske emancipacije, muškarci i dalje imaju potrebu da poseduju, osude žensku seksualnost. Tako u slučaju da ostvari seksualni odnos i odluči da ne ulazi u dublju emotivnu vezu, žena biva osuđena najoštrijim rečima prekora. Dok je u obrnutom slučaju on frajer, u ovom, žena je loša, nisko moralna, „pravo dno“.

Muška deca rastu sa mišljenjem da moraju da budu jaka, da ne treba da pokazuju emocije, da njihova izabranica mora biti smerna, dobra, poslušna, poput njihovih majki, da se poslovi dele na muške i ženske… Zbog toga, uspevamo da razmišljamo samo o onome šta bi trebalo da budemo, o očekivanjima drugih, ali ne i o tome šta stvarno jesmo. Tako gušimo svoju prirodu, a partnere uvek proglasimo pogrešnim, iako sa nama pravima to, možda, ne bi bili.

U umnoj, duhovnoj zatvorenosti, koja je proistekla iz tradicije, istorijskih činjenica, širi se i prenosi mišljenje da žene moraju biti netaknute kako bi odnos bio zdrav. Tako postajemo robovi nas samih, a zatim i samog odnosa. Život u dvoje, koji bi trebalo da je pun ljubavi, ispunjen je pravilima i običajima. U tom ustezanju, odricanju, nepogrešivosti, pravimo najveću grešku. Zaboravljamo na emocije, potrebe i slobodu. Godinama sputavamo svoju prirodu zarad odnosa, a onda dođe do rastanka. Smanjenog libida i puni strahova, krećemo na dug i težak put, u oporavak i pronalaženje lične sreće.

Muškarci su opterećeni ženskom anatomskom razlikom. Sama pomisao na drugog muškarca, kvari njegovo raspoloženje, tera ga na ljubomoru, pa i odluku na rastanak . Ipak, On mora da prihvati istinu da su, bez obzira na anatomsku razliku, oba pola sposobna na seks za jednu noć. Žena ne mora da bude zaljubljena da bi pristala na odnos. Ništa više iznenađujuće ne bi trebalo da bude ni muška zaljubljenost i želja da, posle jedne noći, ostane i pokuša da izgradi čvrstu vezu. Ipak, kako je više onoga što ne valja, poput osude i ograničavanja slobode, moramo da poradimo na otvaranju uma i upoznavanju bez predrasuda.

Iako po prirodi nismo monogamni, to ne priznajemo čak ni sebi. A sve bi bilo lakše kada bi postali svesni toga, kao i da smo, pre svega, emocionalna bića sa potrebom da pokažemo emociju i uživamo u njoj. To donosi i svest o slobodi da biramo odlazimo li, ili ostajemo. Tada počinjemo da sa manje straha razmišljamo o vernosti. Shvatamo da ona nije ograničavanje, već naša iskrena želja da se nekome posvetimo.

Ljubav na jednu noć ne sme više da bude priča u kojoj su prisutni frajer i žena niskog morala. Poradite na poštovanju, međusobnom uvažavanju, ravnopravnosti. Tako postajete slobodni i rasterećujete druge, dajući im izbor, a emociji mogućnost da se razvije. U suprotnom, ostajemo u mestu, nesrećni i pogrešni sa pogrešnima, osuđeni na veze bez obaveza.

Iako mnogi muškarci govore da je ženska ćud prevrtljiva, istina je da to govori njihov ego. Kada žena nakon seksa kaže ne, ona za njih postaje nešto negativno, što je veoma loše jer time i sebe povređuju.

Zato, muškarci smanjite ego i shvatite ženu kao nekog ravnopravnog. Njena prevrtljivost je ustvari samo sloboda da odluči. Ako joj date više prostora, pažnje, poštovanja, ljubavi i prijateljstva, biće vaša na duge staze!

Poradite na tome, jer sloboda je lepša i konstruktivnija od ega, ljutnje i osude!

foto:  adamr at FreeDigitalPhotos.net