Zavod za intelektualnu svojinu

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije obeležio Svetski dan intelektualne svojine

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije i ove godine se pridružio proslavi Svetskog dana intelektualne svojine, 26. aprila 2022. godine. Tokom ovog događaja  predstavljeni su različiti programi podrške inovacijama, namenjeni startapovima i mladima, kao i inovacije mladih timova, dobitnika sredstava ili drugih vidova podrške za dalji razvoj njihovih ideja.

Ove godine, Svetski dan intelektualne svojine pod krovnom temom Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), „Intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost“, bio je posvećen kreativnosti mladih ljudi i ulozi koju prava intelektualne svojine igraju u svetu u ohrabrivanju inovacija i kreativnosti. Dan intelektualne svojine u 2022. godini ukazao je na ogromni potencijal mladih ljudi da pronađu bolja i nova rešenja koja podržavaju prelaz na održive tehnologije u budućnosti

Svetski dan intelektualne svojine, ove 2022. godine,  obeležen je u cilju promocije među mladim ljudima   prava intelektualne svojine, kako ona mogu da podrže njihove ciljeve, pomognu u transformaciji njihovih ideja u realnost, kako mogu da ostvare prihode, stvaraju nova radna mesta i izvrše pozitivan uticaj na svet oko nas. Sa pravima intelektualne svojine, mladi ljudi imaju pristup nekim od ključnih oruđa koja su im potrebna da unaprede svoje ambicije.

LookerWeekly magazin Oktobarski salon 2022 baner

Tokom ove kampanje, mladi ljudi su bili u stanju da steknu dublje razumevanje kako alati sistema intelektualne svojine – žigovi, dizajn, autorsko pravo, patenti, poslovna tajna i druga prava – mogu da podrže njihove ambicije da izgrade bolji svet.

Foto: Zorica Obradović, dozvoljeno objavljivanje.