Djordje Krivokapic

Seminar iz preduzetništva namenjen dizajnerima u Novoj Iskri

 Predavač i asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu Đorđe Krivokapić će tokom aprila održati seminar naslovljen “Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri”. Prvi deo seminara zakazan je za četvrtak 4. april u dizajn inkubatoru Nova Iskra, sa početkom u 17.30 h

U cilju pružanja podrške mladim dizajnerim i kreativcima u različitim segmentima njihovog profesionalnog delovanja, dizajn inkubator Nova Iskra predstavlja seminar koji će biti posvećen praktičnim aspektima preduzetništva, sa specijalnim fokusom na pravne okvire i administrativne forme, ali i specifičnosti delovanja u okvirima digitalnih platformi. Đorđe Krivokapić i gostujući predavači će se osvrnuti na široki korpus tema koje se tiču egzaktnih zakonskih i pravnih normi vezanih za kreativne industrije i poslovanje uopšte, administracije vezane za preduzetničko delovanje, zaštitu intelektualne svojine i mogućnosti za delovanje u sferi “otvorenog” pristupa dizajnu i poslovanju.

 Prvi deo seminara, koji će se baviti pitanjima intelektualne svojine u kreativnim procesima, će biti održan u dizan inkubatoru Nova Iskra (Gavrila Principa 43) u četvrtak, 4. aprila sa početkom u 17.30 časova. Ulaz je slobodan. Drugi deo seminara zakazan je za 25. april.

Seminar “Izazovi transformisanja kreativnog potencijala u preduzetnički poduhvat u digitalnoj eri” je prvenstveno namenjen mladim “vizuelnim“ kreativcima (industrijski dizajneri, grafički dizajneri, arhitekte, 3D modelari…), ali i drugim stvaraocima koji tokom rada kreiraju različite proizvode uma koje dalje plasiraju na tržište. Seminar najpre treba da im omogući da razumeju na koji način kroz zaštitu sopstvenih ideja i kreacija mogu da steknu komparativnu prednost na tržištu kako u odnosu na konkurenciju tako i u odnosu na poslovne partnere. Dodatno, polaznici će biti u mogućnosti da razumeju kako da u sopstvenom kreativnom procesu bezbedno koriste tuđe ideje i kreacije, a zatim i kako da optimizuju pregovore o ustupanju sopstvenih kreacija poslovnim partnerima. Polaznici će takođe biti u prilici da steknu znanja o pravnim formama u kojima mogu da obavljaju posao, njihovim administrativnim, pravnim i finansijskim prednostima i manama.