Poslednjih godina, u svetu postoji sve veća potreba za električnom energijom. Ali za njeno kreiranje, odavno nisu više dovoljni klasični izvori poput termoelektrana ili hidrocentrala. Svet se okrenuo alternativnim obnovljivim izvorima energije, a Kina je predstavila svoj novi završeni poduhvat na ovom planu - najveću bateriju na svetu...
napunite baterije vezbajuci
Kada krenete u vožnju biciklom, najčešće kod kuće ostavljate sve brige i obaveze. Ali sa sobom uvek nosite mobilni telefon. Od sada, ne morate brinuti da li će vaš telefon ostati bez struje...