radim non stop 459

Radim non-stop

Profesionalno deformisan

Profesionalna deformacija može da nas učini nepoželjnim u društvu, da poremeti život ljudi oko nas, pa i naš. Profesija utiče i na to kako ćemo videti svet.

Od profesionalne deformacije boluju oni koji svoj posao, odnosno, rutinske radnje, prenesu na celokupan život. Na primer, mnogi vaspitači često se obraćaju nepoznatoj deci na ulici, baš kao i roditeljima, uz objašnjavanje šta je lepo ponašanje, vaspitanje. U kući imaju apsolutnu kontrolu. Oni koji rade u firmama, sa ustaljenim radnim vremenom, čak i na godišnjem odmoru ustaju ”na vreme”.

Koliko ovaj problem može da bude nagativno okarakterisan od okoline, toliko može i da nas nasmeje. Dešava se da pozovemo prijatelja na privatan broj i čujemo kako izgovara ime firme u kojoj radi, sa ljubaznim ”izvolite” na kraju. Ipak, jedno je sigurno. Svi bolujemo od profesionalne deformacije zvane kompjuter i mobilni telefon.

Oni koji se na poslu kreću i rade fizičke poslove, često ni kod kuće nemaju ni sekund mira. Umetnicima, novinarima i lekarima se oprašta, jer ,uglavnom, nemaju radno vreme. Njihov posao je neprekidan, pa samim tim postaje deo njihove ličnosti.

Najveći problem nastaje onda kada se sastanu dve osobe sličnih ili istih profesija, od kojih bar jedan pati od profesionalne deformacije.Njihov razgovor često obuhvata kritiku rada onog drugog, kao i nametanje ispravke njegovog dela.

Onaj koji boluje od profesionalne deformacije često ne trpi kritike, jer ne vidi gde greši. Ne shvata da njegova pomoć i stručnost nisu poželjni baš u svakom trenutku. Pravom i velikom ”profesionalcu” je ovo neshvatljivo i pomalo uvredljivo. Poznato je da oni koji se bave muzikom ne slušaju muziku na isti način kao i oni kojima je ona samo zvuk koji oplemenjuje. Režiser, takođe, ne gleda film kao običan gledalac.

Stvari možemo da gledamo i iz drugog ugla ako proširimo svoje znanje, ali nikada ne smemo da zbog toga remetimo druge, pa ni sebe.Znanje bi trebalo da nas usavršava, ali ne i da nas dovodi u konfliktne situacije i stvori od nas osobu ”koja ne može da se opusti”.

Znanje širite samo onda kada se to od vas traži. Ukoliko ste opterećeni poslom i radnim navikama, verovatno je u pitanju profesionalna deformacija. U svemu je najbolja mera, pa pomozite sebi, da biste uživali sa drugima.