produktivniji kod kuce 825

Produktivniji kod kuće

Rad od kuće i nije tako loš

Rad od kuće je u zapadnom svetu prisutan već neko vreme, a kod nas je i dalje retka pojava. Sada se već mogu doneti neki konkretni zaključci – da li je takav pristup poslu produktivan i pametan ili nas vodi u propast?

Oduvek je pojam “posao” podrazumevao da se svakog dana (ili noći ako se “radi” treća smena) odlazi od svog doma na drugu lokaciju gde provodite određeni broj radnih sati i svojim radom zarađujete novac potreban za život vas i vaše porodice. Ipak, vremenom su se stvorile potrebe za novim vrstama poslova zbog kojih nije neophodno da se menja lokacija kako bi posao bio obavljen. Pojavom ovakvih poslova, počelo je da se razmišlja da li se i već postojeći poslovi mogu obavljati od kuće.

Prednosti rada od kuće su višestruke: štedi se gorivo potrebno za putovanje do posla (bilo da ste vozač ili korisnik javnog prevoza), gubitak vremena u putovanjima se eliminiše kao i stres koji se trpi tokom ovog putovanja, a sa strane poslodavca, potrebno je manje kancelarijskog prostora, što direktno smanjuje troškove. Istraživanje koje je rađeno sa ovom tematikom je pokazalo da se produktivnost radnika, koji su ranije isključivo posao obavljali u prostorijama svog poslodavca, povećala za čak 13% od kako posao odrađuju od kuće. Ipak, i nakon završenog istraživanja i prezentovanih rezultata, skoro polovina radnika koji su učestvovali u njemu su odlučili da je bolje da posao obavljaju u prostorijama poslodavca. Radnici koji su osetili povećanje svoje produktivnosti nisu iznenadili svojom odlukom da bi radije radili od kuće.

Ipak, treba imati na umu nekoliko stvari kada se govori o radu od kuće. S obzirom na razvoj komunikacionih tehnologija, poslovi poput novinarstva, prodaje, “konsaltinga”, treninga, ali i sastanci u okviru drugih profesija se mogu obavljati preko Interneta, pa samim tim nije potrebno da menjate vašu lokaciju. Dovoljno je samo da imate kvalitetan pristup Internetu, kompjuter ili da koristite “pametni” telefon i već ste spremni da obavljate svoj posao. Sa druge strane, više je nego jasno da se ne mogu svi poslovi obavljati “na daljinu”, poput profesionalnih sportista, lekara, pilota, građevinara, pekara… A ukoliko ste deo tima, radom od kuće, kolege se lagano otuđuju i stvaraju nezdravu i fiktivnu povezanost koja za posledicu može imati slabije rezultate na nivou tima.

Na kraju, pitanje koje se postavlja je sledeće – da li je posao “na daljinu” dobar ili loš kada se sumiraju pozitivne i negativne strane? Možda je najbolje ne birati stranu već kombinacijom oba pristupa napraviti najbolju moguću radnu atmosferu u okviru tima ili kompanije. Na kraju krajeva, živa reč i kontakt sa “živim i stvarnim” osobama je nezamenljiv u današnjem poslovnom svetu, pa ne treba u potpunosti ukinuti odlazak na posao. Možete mnogo toga da uradite, ali i da saznate.