7

Ilustrovano Žitije Svetog Save “Žedna je duša moja za Bogom Živim.”

Ilustrovano Žitije Svetog Save “Žedna je duša moja za Bogom Živim.” čiji autor je Danica Todorović biće izloženo u Maloj galeriji ULUPUDS-a od 12. do 20. juna. Ideja je da oslikane scene i segmenti događaja iz života Svetog Save približe njegov lik i delo savremenom posmatraču i da kroz sećanje na iste podsetim na njegovo prisustvo i danas među nama.

Ovom izložbom želim da ispitam granice modernog i tradicionalnog jezika kojim govori ikona, a takođe d a pokušam da na savremen način približim publici, a posebno deci ilustrovane priče o životu jedne veoma bitne ličnosti za naš narod koja je danas jednako prisutna u našim životima, kao što je bila prisutna i u vreme svog bivstvovanja na zemlji.

Danica Todorović

Tehnika izrade je jajčana tempera na akvarel papiru.Prisutna je ikonografska stilizacija,modernog i dinamičnog izraza, a komunikacija sasavremenim posmatračem je prioritet.
Zastupljeni su elementi ličnog pristupa u idejnim rešenjima kompozicija, ali čestoo slanjajući se na uzore starih majstora, posebno onih koji su učestvovali u izradi Teodorovog Psaltira i Menologa Vasilija II.