tehnoart

Kustosi Manakove kuće sa profesorima i đacima Tehnoart škole na izložbi

Izložba je nastala kao rezultat saradnje profesora i đaka “Tehnoart Beograd”- škole za mašinstvo i umetničke zanate i kustosa u Manakovoj kući, sa željom da se očuva zanatska umešnost, veština, estetika tradicije i kao nadahnuće pretoči u savremeni i unikatni proizvod. Izložba će biti otvorena od ponedeljka, 15. juna od 19h u Manakovoj kući, Gavrila Principa br. 5.

Učiti zanat znači biti strpljiv, istrajan radeći i stvarajući dela čovek gradi i sebe samog.

Na izložbi su predstavljeni učenički radovi smerova: juvelir umetničkih predmeta, graver umetničkih predmeta i kaligrafski radovi smera konzervator kulturnih dobara.

Veština i umeće zanatstva se u prošlosti prenosila sa kolena na koleno, dok u savremeno doba ta tradicija nestaje.

LookerWeekly magazin Bitef 2022 baner

Današnjost koja je opterećena brzim sticanjem profita, pojava novih tehnologija koje utiču na promenu potrošačke svesti, pad kvaliteta proizvoda, pojava jeftine robe niskog estetskog i tehničkog kriterijuma, realnost je koja sve više istiskuje čoveka i briše njegov integritet ličnosti, i na kraju ukida njegovu ulogu u društvu. Mladi ljudi su najbolji čuvari tradicije, a sa tim i muzeja u budućnosti.

Inspirisani tradicijom i oslanjajući se na znanje i umeće mentora profesora đaci su ručnom izradom dizajnirali savremena autentična dela. Izloženi radovi su nastali zajedničkom posvećenošću, strpljenjem, velikim trudom profesora i učenika ove škole.

Poznavanje tehnologije i tradicionalnih zanatskih veština, direktan kontakt sa umetničkim delima, kroz stalno praćenje aktuelnih izložbi, bitni su aspekti za edukaciju mladih ljudi i budućih stvaralaca: juvelira, gravera, konzervatora kulturnih dobara.

U vremenu savremene tehnologije čovek zaboravlja na zanat i veštine. Danas to rade programirane mašine.