tehnoart

Kustosi Manakove kuće sa profesorima i đacima Tehnoart škole na izložbi

Izložba je nastala kao rezultat saradnje profesora i đaka “Tehnoart Beograd”- škole za mašinstvo i umetničke zanate i kustosa u Manakovoj kući, sa željom da se očuva zanatska umešnost, veština, estetika tradicije i kao nadahnuće pretoči u savremeni i unikatni proizvod. Izložba će biti otvorena od ponedeljka, 15. juna od 19h u Manakovoj kući, Gavrila Principa br. 5.

Učiti zanat znači biti strpljiv, istrajan radeći i stvarajući dela čovek gradi i sebe samog.

Na izložbi su predstavljeni učenički radovi smerova: juvelir umetničkih predmeta, graver umetničkih predmeta i kaligrafski radovi smera konzervator kulturnih dobara.

Veština i umeće zanatstva se u prošlosti prenosila sa kolena na koleno, dok u savremeno doba ta tradicija nestaje.

Današnjost koja je opterećena brzim sticanjem profita, pojava novih tehnologija koje utiču na promenu potrošačke svesti, pad kvaliteta proizvoda, pojava jeftine robe niskog estetskog i tehničkog kriterijuma, realnost je koja sve više istiskuje čoveka i briše njegov integritet ličnosti, i na kraju ukida njegovu ulogu u društvu. Mladi ljudi su najbolji čuvari tradicije, a sa tim i muzeja u budućnosti.

Inspirisani tradicijom i oslanjajući se na znanje i umeće mentora profesora đaci su ručnom izradom dizajnirali savremena autentična dela. Izloženi radovi su nastali zajedničkom posvećenošću, strpljenjem, velikim trudom profesora i učenika ove škole.

Poznavanje tehnologije i tradicionalnih zanatskih veština, direktan kontakt sa umetničkim delima, kroz stalno praćenje aktuelnih izložbi, bitni su aspekti za edukaciju mladih ljudi i budućih stvaralaca: juvelira, gravera, konzervatora kulturnih dobara.

U vremenu savremene tehnologije čovek zaboravlja na zanat i veštine. Danas to rade programirane mašine.