Jana Danilovic photo credit Ana Ostojic

Festival Rekonstrukcija: Konkurs za oslikavanje zgrada i kuća sa Starog grada

Festival umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“ i gradska opština Stari grad upućuju javni poziv stambenim zajednicama i vlasnicima/cama porodičnih kuća za učešće na konkursu za oslikavanje zgrada i kuća sa teritorije ove opštine.

Prijavljeni objekti koji ispunjavaju uslove konkursa biće oplemenjeni umetničkim radovima istaknutih muralista/kinja tokom ovogodišnjeg izdanja festivala „Rekonstrukcija“, koji će se realizovati u javnim prostorima u centru Beograda od 6. do 8. septembra.

image

„Drugo izdanje festivala Rekonstrukcijaodvijaće se pod sloganom Ajmo napolje, koji poziva sve sugrađane i sugrađanke Beograda, kao i goste glavnog grada, da se aktivno uključe u umetničke intervencije tokom manifestacije, a pomenuti konkurs je prvi korak u susret realizaciji zajedničkih aktivnosti sugrađana/ki sa umetnicima/cama. Glavna ideja festivala jeste da nas sve podseti i podstakne na konstruktivno korišćenje ulica i drugih javnih prostora kao mesta za stvaralaštvo, okupljanje i igru“, ističu organizatori festivala.

Javni poziv je otvoren do 10. juna 2019. godinePravo učešća imaju stambene zajednice/vlasnici nepokretnosti – porodične kuće, koje ispunjavaju konkursom predviđene uslove.Za zgrade:da su registrovane u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016) i da postoji odluka Skupštine stambene zajednice doneta običnom većinom glasova prisutnih članova, sa pismenim saglasnostima za učešće na konkursu za oslikavanje zgrade muralom. Za porodične kuće: dokaz o vlasništvu objekta; u slučaju suvlasništva nad objektom, saglasnost drugog/ih suvlasnika koji nije/su podnosilac/ci prijave. Za zgrade i porodične kuće: da se zgrada/porodična kuća nalazi na teritoriji Gradske opštine Stari grad, da zgrada/porodična kuća – predmetni objekat nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru kulturno-istorijske celine, ne uživa status dobra pod prethodnom zaštitom i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine, da zgrada/porodična kuća ispunjava uslove koje su vezane za oslikavanja murala.

Opširnije informacije u vezi sa konkursom i dokumentacijom potrebnom za prijavljivanje, mogu se naći na: www.facebook.com/streetsmartbelgradewww.starigrad.org.rs.

Prijava za učešće na konkursu mora biti podneta na prijavnom obrascukoji je propisala komisija, a koju učesnici mogu preuzeti na stranici udruženja „Street smart“: www.facebook.com/streetsmartbelgrade, Festivala „Rekonstrukcija“: www.facebook.com/FestivalRekonstrukcijaili na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u Beogradu, Makedonska 42.

Prvo izdanje festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“ održano je prošle godine, drugog vikenda septembra, na jednoj od najatraktivnijih beogradskih street art lokacija –  u bivšoj zgradi „Beobanke“ na Zelenom vencu. „Rekonstrukcija 2018” je tokom dva dana privukla više od 3000 sugrađa