vinča

Posetite Belo brdo u Vinči

Počelo je letnje  radno vreme na Arheološkom lokalitetu Belo brdo u Vinči. Lokalitet će biti otvoren za posetu svakog dana osim ponedeljkom (utorak, sreda i petak 10-16 časova, četvrtak 12-18 časova, subota i nedelja 10-18 časova).

 Vinča je neraskidivo povezana sa imenom njenog prvog istraživača, profesora Miloja Vasića, koji je na ovom mestu vršio arheološka istraživanja između 1908. i 1934. godine i koja, sa prekidima, traju do danas.

Tokom neolita, u periodu dužem od hiljadu godina, jedni pored drugih živeli su i radili ribari, zemljoradnici, tkači, grnčari, lovci, stočari, vračevi, kamenoresci. Vinča je imala centralno mesto na širem području. Bogatstvo nalaza u Vinči i njena dugotrajnost pokazuju da je to naselje predstavljalo istaknuto mesto u lokalnim, kao i u regionalnim okvirima. To potvrđuju i mnogobrojni nalazi luksuzne robe koja potiče sa obala Egeje, udaljenih više od hiljadu kilometara.

Zahvaljujući nalazima iz neolitskog perioda, pre svega antropomorfnim figurinama, Vinča je zauvek ucrtana na mapu svetske kulturne baštine. Međutim, značaj arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči ne leži samo u ostacima iz doba neolita.

Otkriće jama iz bakarnog i bronzanog doba (period od 4000. do 2000. god. p.n.e.), kao i srednjovekovne nekropole (od 700. do 1500. god. n.e), pokazalo je da je i nakon okončanja neolitske epohe, Vinča naseljavana sve do naših dana.

Izloženi predmeti otkriveni između 1978. i 2011. ilustruju višemilenijumski kontinuitet života na Vinči.