ana adamović

Dva hora Ane Adamović

Muzej savremene umetnosti u Beogradu otvara izložbu  “Dva hora” Ane Adamović u petak, 28. februara u 19 časova u Salonu Muzeja savremene umetnosti (Pariska 14). Izložba će biti otvorena do 23. marta. Kustos izložbe je Una Popović.

Umetnica Ana Adamović bavi se temama identiteta i sećanja, kako ličnog tako i kolektivnog, kroz dugoročne fotografske i video projekte.

Izložba Dva hora sastoji se od tri rada koja možemo unutar galerijskog prostora da definišemo i kao celine. Prva celina podrazumeva prezentovane arhivske materijale: fotografije školskih horova/orkestara iz dečjih albuma koji su se, počev od šezdesetih godina prošlog veka, slali predsedniku Titu za njegov rođendan ili na kraju godine, kao i tekstove o obrazovanju ili školstvu koji su pisani i objavljeni u socijalističkoj Jugoslaviji. Ovaj arhivski materijal autorka značenjski dopunjuje i gradi upisujući ih u druga dva rada, Dva hora i Najlepša je zemlja moja.

Polazeći od arhivskih fotografija dva dečja hora, hora Kolibri i školskog hora Zavoda za odgoj gluhe djece u Zagrebu iz 1962. godine, umetnica stvara video radove rekonstruišući formu i događaje. Upisujući sadržaj istorijskog materijala u ove video radove, izložbom se predstavlja priča o prošlosti i ideologiji nekadašnje Jugoslavije, pre svega kroz upotrebu i ulogu mladosti i funkcije omladine u istoj.

Fotografija školskog hora Zavoda za odgoj gluhe djece u Zagrebu iz 1962. godine polazište je i vizuelna referenca rada Dva hora (2013). Za razliku od fotografije, u video radu deca izvode pesmu danas opšteprihvaćenim jezikom znakova, jezikom koji se u zvaničnim jugoslovenskim školama za odgoj dece oštećenog sluha nije koristio šezdesetih godina.

Ana Adamović je diplomirala opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, fotografiju je studirala na Institutu za umetnost u Bostonu, a trenutno pohađa doktorske studije na Akademiji umetnosti u Beču.