image00018 kcb
foto: Tanja Drobnjak

60. Oktobarski salon: Tri kustoska tima predstavila svoje koncepte

Naredno, jubilarno izdanje Oktobarskog salona održava se od 20. oktobra do 1. decembra 2024. godine u organizaciji Kulturnog centra Beograda, a realizovaće ga tri međunarodna kustoska tima. Šta će doneti dijalog između kustoskih timova i kako različite koncepcije mogu da koegzistiraju?

U petak, 15. decembra, u galeriji ARTGET Kulturnog centra Beograda održana je konferencija za medije na kojoj je najavljeno jubilarno izdanje manifestacije.

Tri različite koncepcije trebalo bi da kroz izložbu i program odgovore kako i do koje mere savremena umetnost nastoji da reflektuje i odgovori na različite izazove i probleme doba u kojem živimo, ali i šta zauzvrat njene unutrašnje krize govore o nama i našem položaju u savremenosti?

Na konferenciji su govorili Zorana Đaković Minniti, pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda, Vuk Vidor, predsednik Odbora Oktobarskog salona, kao i članovi tri međunarodna kustoska tima: Lorenco Balbi (Lorenzo Balbi), direktor Muzeja moderne umetnosti u Bolonji – MAMbo, u saradnji sa Dobrilom Denegri, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom; Matju Lelievr (Matthieu Lelievre), kustos u Muzeju savremene umetnosti u Lionu, u saradnji sa Majom Kolarić, direktorkom Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Lina Džuverović, profesorka na Umetničkoj školi Čelsi (Chelsea College of Art) Univerziteta u Londonu, u saradnji sa Emilijom Epštajn i Anom Knežević, kustoskinjama u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.

Kako je izjavila Zorana Đaković Miniti, pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda, organizatora narednog izdaja Oktobarskog salona, KCB će koordinirati čitav proces i saradnju među kustoskim timovima, a proces izbora lokacija za izložbe je trenutno u toku. “Sva tri izabrana kustoska tima prepoznala su teme i probleme sa kojima se umetnici i radnici u kulturi susreću, kao i izazove pred kojima su formati velikih izložbi, a to su potreba za solidarnijim delovanjem, važnost saradnje i povezivanja, nedostatak prostora za umetnost i referentnost i snaga samog umetničkog rada.”

“Na tragu prošlogodišnjeg izdanja Oktobarskog salona, koji se bavio preispitivanjem sopstvenog smisla i sadržaja i koji je uključio veliki broja aktera sa lokalne umetničke i kustoske scene, Odbor je smatrao da je važno da se i u narednom izdanju nastavi sa aktivnim promišljanjem budućnosti ove manifestacije”, izjavio je Vuk Vidor, predsednik Odbora Oktobarskog salona. “Odbor je smatrao da su sve teme i koncepti koje su izabrani kustosi dostavili podjednako važne i da različiti kustoski pristupi i iskustva mogu doprineti aktivnijem promišljanju umetnosti i stvaranju međunarodne i lokalne mreže umetnika i institucija.”

TRI KONCEPTA 60. OKTOBARSKOG SALONA

Lorenco Balbi i Dobrila Denegri: Trag
Šta može jedna izložba da učini kako bi podstakla razmišljanje o radu umetnika, njihovoj budućnosti i načinu da se stvori zajednica privrženosti? Ima li bilo čega značajnog što savremena umetnička bijenala ostavljaju za sobom lokalnoj zajednici? Ovaj koncept zasniva se na želji da se kreira mogući novi model za naredno izdanje Oktobarskog salona, gde će “trag” ostati da živi i funkcioniše čak i nakon dva meseca, koliko izložba zvanično traje. Provokacija na kojoj se zasniva ovaj koncept jeste da se zajedničkim snagama potvrde i osvoje prostori za umetnost i da se oni stavi na raspolaganje umetnicima i lokalnoj beogradskoj zajednici.

Lina Džuverović, Ana Knežević i Emilia Epštajn (dizajn: Rafaela Dražić): Nada je disciplina
Koncept uspostavlja nadu kao centralni motiv izložbe. Kako bi se ime koncepta pretočilo u praksu, on uključuje aktiviste i samonikle građanske inicijative iz različitih era i sa različitih podneblja, te u prvi plan stavlja umetnost kao vezivno tkivo u stvaranju solidarnih i međusobno podržavajućih mreža. Umetnici i mreže okupljeni u okviru izložbe i diskurzivnih programa pozvani su da demonstriraju mogućnost paralelnog postojanja brojnih (umetničkih) svetova i da potcrtaju mogućnost da i suptilne mikropolitičke umetničke inicijative postanu konkretne alternative danas aktuelnim eksploatacijskim korporativnim preuzimanjima, represivnim i štetnim političkim tendencijama i ekološkim izazovima.

Matju Lelievr i Maja Kolarić: Estetika susreta
Koncept će istraživati širok dijapazon tema i aktivnosti, uz angažovanje nekoliko parova umetnika koji se možda ni ne poznaju, ali će zahvaljujući Oktobarskom salonu biti pozvani da svoje umetničke prakse stave u međusobni dijalog kako bi se stvorili novi prostori i nove vizije za umetnost. Pored izlaganja radova, oformiće se i forum za susrete i diskusiju, koja će uključiti što veći broj aktera, u fizičkom prostoru, gde će publika i profesionalci istraživati izložbene prostore u Beogradu, ali i na internetu, kako bi se doprlo do što šire publike.