Nikola Markovic

“X – Factor” Nikole Markovića

Izložba “X – Factor” Nikole Markovića biće otvorena večeras u 19h u Galeriji DOB-a. Biće otvorena do 1. maja.

Serija radova nastala je kao rezultat preispitivanja procesa umetničkog stvaranja posmatranog kao niza međusobno nadovezujućih postupaka rekombiniranja i ponovnog promišljanja postignutih rezultata. “Brisanje” i “uklanjanje” postojećih crtačkih istraživanja putem dugotrajnog postupka precrtavanja ne teži auto-destruktivnom stavu spram sopstvene umetničke pozicije, već insistiranjem na stvaranju iznova uočenih relacija unutar korpusa proizvedenog slikovnog materijala rekonstruiše njihov potencijal. Svesni čin rekontekstualizacije dosadašnjih umetničkih otkrića time funkcioniše kao autorefleksivni pokušaj određenja autorske pozicije kroz konstantno istraživanje nestabilnosti procesualnih karakteristika dela.

“Nema sumnje slike slika serija slika Nikole Markovića bavi se životom poznate Engleske pevačice, pesmopisca, glumice, TV zvezde i spisateljice, rođene od oca Platona, nekadašnjeg diplomate UN-a, člana benda Mungo Džeri i majke Ane, pevačice i šizofreničarke, u gradu Kamdenu usred Londona. Serija slika prati neke od najnevažnijih događaja iz njenog života.”, kaže autor o postavci u Galeriji DOB.

Nikola Marković rođen 1979. godine u Kopru, Slovenija.

Magistrirao 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kod prof. Čedomira Vasića. Živi i radi u Beogradu.