nuclear waste angry ukrainians program

Gnevni Ukrajinci na Kratkom metru

Filmovi mladih ukrajinskih reditelja biće prikazani u okviru 60. Kratkog metra. Odabir kratkih filmova predstavlja drušštveno-antropološšku studiju mladih ukrajinskih režžisera i scenarista u njihovim naporima da pronađu osobenosti sadaššnjeg žživota.

Talas „Gnevnih Ukrajinaca“, nove ukrajinske grupe, hrabro se pojavio usred ekonomske krize 2009. godine kada se nekoliko produkcijskih studija, distributora, režžisera i scenarista udružžilo ne bi li stvorili niskobudžžetni almanah kratkih filmova.

Gnevni Ukrajinci“, poput italijanskih neorealista ili britanskih sudoperskih realista, snimaju filmove o onome ššto se događa sada i danas, o ljudima koje najbolje poznaju – o sebi.

Talas „Gnevnih Ukrajinaca“ već je cenjen na najboljim svetskim filmskim forumima, kao ššto su: Međunarodni filmski festival u Lokarnu, Međunarodni festival kratkometražžnog filma u Klermon-Feranu, Međunarodni filmski festival u Kanu, i na mnogim drugim.

Filmovi iz ovog programa biće prikazani:

02.04 | Dom omladine Beograd | 22:00

03.04 | Fontana | 19:00

05.04 | Dvorana Kulturnog centra | 20:00