Radionice senki

Radionce senki, pod nazivom Pred vašim očima biće održana 22. i 23. februara od 1o do 14h  u Dečijem kulturnom centru Majdan.

Radionice organizuje Društvo za animaciju i razvoj dečjeg dramskog stvaralaštva zajedno sa partnerima: pozorištem iz Stokholma Pygméteatern, Udruženjem za afirmaciju dečijeg stvaralaštva Svitac i Švedskim institutom.

Švedsko pozorište Pygméteatern, koje već trideset i pet godina realizuje radionice senki i zanimljive pozorišne projekte, provešće decu sa smetnjama u razvoju kroz magični svet drugačijeg pozorišnog izraza i na taj način pokušati da podstakne njihovu kulturnu i socijalnu inkluziju, ali i da ih uvede u igru svetlosti i senki i otkrije njihove nove talente.

Zanimljiv koncept pozorišta senki koji koristi elemente animacije, lutkarskog i interaktivnog pozorišta, pruža velike mogućnosti u radu sa decom na razvoju njihovog obrazovanja, kreativnog mišljenja, saznanja o procesu stvaranja jednog umetničkog dela, radu u koletkivu, ali i komunikaciji sa ljudima, odnosno publikom. Ovakav pristup definiše odnos prema deci, njihov ogromni značaj u društvu, promoviše rad na međuljudskim odnosima, poštovanju različitosti, podseća na veliku moć pozorišta i njihovu ulogu u razvoju kulture i edukacije mladih, sada ali i u budućnosti.