Mate Djordjevic

Mate Đorđević radovi na papiru i slike

Izlagačku sezonu Velike galerije Kulturnog centra Grad otvoriće izložba mladog umetnika Mate Đorđevića 24. februara u 20h.

Mate Đorđević će se beogradskoj publici predstaviti radovima na papiru, kao i slikama nastalim u periodu 2013. – 2014. godine.

“To su radovi koji su se sručili kao otrovna kiša, a videćemo kako dišu u galeriji” izjavio je autor. “Tematski radovi su posvećeni Sioranu, Lotreamonu, Rableu… takozvanim ljudima sa senkom” nastavlja autor.

Materijal će biti raznolik po datumskim odrednicama.

“Tehnički, on je sastavljen iz šavova koji su karakteristični za moje gledanje slike, crteža. To je nekakva ekspertiza o nesreći, ne toliko pogrešna.”

Mate Đorđević je rođen u Beogradu 1983. godine. Fakultet likovnih umetnosti završio je 2008. godine u klasi Gordana Nikolića. Iste godine postaje član ULUSA.

Na predlog Vladimira Veličkovića dobitnik je nagrade Francuske Akademije Lepih Umetnosti za podstrek slikarstvu iz fonda Roux et Tronchet (L’Academia des Beaux Arts, le prix en peinture sur les Fondations Roux et Tronchet) za vreme četvoromesečnog boravka pri Cite Internationale des Arts u Parizu, 2012 .godine.

Nagradu prima 21. novembra iste godine pod Kupolom Akademije, četiri veka stare institucije sa velikom međunarodnom reputacijom. Iste godine učestvuje na bijenalu crteža u Rijeci, u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, pored Marcosa Carrasquera, Ernesta Pignona, Marlene Mocquet, Marka Velka, Mrdjana Bajića, Vladimira Veličkovića itd.

Prvonagrađeni je laureat fonda za crtež Vladimir Veličković 2009. godine.

Bavi se slikarstvom, crtežom, grafikom, skulpturom. Izlagao je na mnogim grupnim i samostalnim izložbama domaćeg i inostranog karaktera.

U okviru jednonedeljne izložbe u Velikoj galeriji kulturnog centra Grad, publika će imati priliku da 26. februara, u 18h, sa autorom razgovara o radu.

Izložba je otvorena do 2. marta.