fbpx

Monopol na istinu

Knjiga Monopol na istinu, čiji autor je Radina Vučetić Radina Vučetić docentkinja je na Odeljenju za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biće predstavljena u petak, 23. septembra od 19h u klubu Magistrala.

Rukopis Radine Vučetić predstavlja celovito i zaokruženo delo o institucionalnoj i vaninstituionalnoj cenzuri u Srbiji u socijalističkoj Jugoslaviji. Polazeći od proučavanja fenomena cenzure u zemljama realnog socijalizma (iza Gvozdene zavese), autorka se fokusira na Jugoslaviju/Srbiju kao zemlju u kojoj samoupravni sistem donosi drugačije perspektive, ali u kojoj partijski aparat nalazi sopstvene mehanizme cenzorskog delovanja.

Ova monografska studija svakako da predstavlja sasvim novi naučni doprinos kako istoriji, tako i kulturnoj politici, menadžmentu u kulturi (institucionalno sećanje) i sociologiji kulture. Na osnovu sopstvenih terenskih istraživanja autorka dolazi do novih uvida i zaključaka, pokušavajući da definiše upravo jugoslovenski oblik cenzure bez cenzure, bez institucionalizovanog okvira i procedura karakterističnih za druge socijalističke zemlje.

Mnoge teme koje knjiga obrađuje, nauka je do sada „preskakala“, a tek njihovom obradom se mogao steći istinski uvid u mehanizme delovanja kulturne politike.

Praveći razliku između preventivne i suspenzivne cenzure, ukazujući na raskorak između propisa i realnosti, Radina Vučetić je svojim teorijskim i emirijskim istraživanjem osvetlila u celosti teško uhvatljiv fenomen „cenzure bez cenzure“ i omogućila nam da razumemo kulturno-politički kontekst Srbije i Jugoslavije, definisanu kulturnu politiku, ali i njenu realnost, istinsku (ne)implementaciju, tu „fluidnost sistema cenzure“.

[su_box title=”Radina Vučetić” style=”soft” box_color=”#b8de61″ title_color=”#000000″]Radina Vučetić docentkinja je na Odeljenju za savremenu istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavila je knjige Evropa na Kalemegdanu: „Cvijeta Zuzorić“ i kulturni život Beograda 1918-1941 (2003), Vreme kada je narod govorio: Odjeci i reagovanja u Politici, 1988-1991 (koautor sa Aljošom Mimicom, 2008) i Koka-kola socijalizam. Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka (2012). Bila je stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, School of Slavonic and East-European Studies, Zentrum fürZeithistorische Forschung,  DAAD, Imre Kertesz Kolleg Jena, kao i dobitnica nagrade za istraživački projekat o cenzuri koju dodeljuju Robert Bosch Stiftung, u saradnji sa Literaturhaus Berlin i fondacijom Herta Müller. Bavi se kulturnom i društvenom istorijom Jugoslavije i istorijom Hladnog rata, s posebnim akcentom na odnos politike i kulture u socijalističkoj Jugoslaviji. Trenutno se bavi odnosima Jugoslavije i Afrike u okviru međunarodnog projekta Socialism Goes Global.[/su_box]

More Stories
Todo Mundo World Music Festival