Foto: Tijana Janković
Foto: Tijana Janković

Šta znači wellness?

U zdravom telu, zdrav duh

Wellness kao reč svakodnevno viđamo na reklamama, u časopisima i na raznim proizvodima. Pojam koji ona zapravo predstavlja je već uveliko prihvaćen svetski trend životnog stila i odnosi se na poboljšanje zdravlja i kvaliteta život…

Ovu danas popularnu kovanicu, prvi je upotrebio Dr. Halbert L. Dunna 1961.godine. Spojivši dva pojma, well-being (dobro biti) i fitness (biti u formi) stvorio je reč WELLNESS. Tako je nazvao način funkcionisanja koji je orijentisan ka maksimalnom razvoju potencijala svake osobe.

Wellness, kao stil života, pruža mogućnost dostizanja savršene ravnoteža duha i tela. Isto onako kao što je još pre 2000 godina definisano izrekom “mens sana in corpore sano” (zdrav duh u zdravom telu). Što svako od nas može i da ostvari. Potrebno je samo da vodimo računa o svom telu kroz pravilno balansiranu ishranu i redovno vežbanje. Odnosno, da naučimo da razmišljamo na wellness način.

Očuvanje zdravlja, odnosno celokupno stanje organizma zavisi od našeg stila života. Navike u ponašanju, jelu i pogled na svet koji imamo bitno utiču na to kako ćemo da se osećamo. U cilju poboljšanja kvaliteta života, wellness promoviše redovno vežbanje. Kao i dobre navike u ishrani i pozitivan stav i pristup životu. Na ovaj način postignuti pozitivni fiziološki efekti omogućuju ljudima da ostvare idealnu mentalnu i fizičku ravnotežu. Što je neophodno za obavljanje radnih i socijalnih aktivnosti. Ono što wellness takođe znači je upoznavanje sebe i definisanje ciljeva kojima stremimo. Nekoliko sati fizičke aktivnosti nedeljno ne vodi postizanju wellness-a. Pogotovu ako je udruženo sa premalo odmora i sna, i konzumiranjem alkohola i cigareta.

Bilo da je reč o svakodnevnim obavezama, o poslu, školi, sportu ili rekreaciji, svi želimo da na poljima naših interesovanja iskoristimo svoje potencijale. Da dostignemo željeno, a da pri tom imamo dovoljno energije tokom i nakon napornog dana .Potpunim prihvatanjem zdravog, wellness načina života, naučićemo da se brzo i lako opustimo i regenerišemo. Kao i da osetimo dobrobit aktivnog odmora kako bi prikupili snagu za izazove koji su pred nama. Dovoljno vremena za zdrav san, kvalitetno provedeno slobodno vreme sa porodicom i prijateljima i odlasci u prirodu, povoljno će uticati na nas i obogatiti život naše okoline.

Potrebno je dostignemo stanje u kome bez posebnog napora možemo raditi sve što poželimo. Kao i da uspešno upravljamo stresom. Da naučimo da nam je hrana umesto svakodnevne opsesije, uživanje, a fizička aktivnost i vežbanje neraskidivi deo života. Ukoliko sve ovo savladamo, možemo reći da smo dostigli wellness.

Foto: Tijana Janković