008 e1412109386620

Arheološko nalazište Crkvine u Stublinama

Lokalitet Crkvine u Stublinama, teritorija opštine Obrenovac, dobio je status arheološkog nalazišta. U pitanju je naselje iz perioda mlađeg neolita –  period Vinčanske kulture.

Arheološko nalazište Crkvine nalazi se na teritoriji opštine Obrenovac, u ataru sela Stubline, oko 14 km udaljeno od Obrenovca i oko 50 km jugozapadno od Beograda, na površini od 16ha.

Nalazište predstavlja naselje iz perioda mlađeg neolita –  period Vinčanske kulture. Na osnovu odlika keramičkih nalaza život u naselju hronološki je opredeljen u vreme između 5250. i 4600. godine pre n.e.

Prvi pismeni podaci o nalazištu potiču iz prve polovine 20. veka kada je zabeleženo da se na ovom mestu nalazila stara crkva. Arheološka iskopavanja manjeg obima obavljena su 1967. godine, a od 2007. do 2011. godine obavljeno je geomagnetsko i geoelektrično skeniranje nalazišta. Sistematska arheološka iskopavanja i istraživanja izvode se od 2008. godine.

Naselje vinčanske kulture pružilo je do sada značajne podatke o organizaciji života njegovih stanovnika i izgledu objekata građenih primenom tehnike masivne drvene konstrukcije, pletara i lepa. U celini su istraženi ostaci dve kuće pravougaonog oblika podeljene na dve prostorije, u kojima su se nalazile peći za pripremu hrane i za grejanje, odeljci za skladištenje, žrtvenik, žrvnjevi, stočići od gline, arhitektonski ukrasi od gline – bukranioni i posude za pripremu hrane.

Izuzetan nalaz predstavljaju četrdeset tri figurine od gline i njima pripadajućih jedanaest minijaturnih alatki od gline koje su otkrivene pored jedne peći.

Nalazište je izvanredan prostor koji na osnovu istraženih objekata i električnim metodama identifikovanih desetina kuća predstavlja naselje koje omogućava jedinstveno proučavanje arhitekture i urbanizma vinčanske kulturne grupe. Na osnovu geografskog položaja, veličine, ostataka stambene arhitekture i brojnih otkrivenih predmeta izvanrednih umetničkih i zanatskih karakteristika, arheološko nalazište predstavlja do sada nezabeležen i jedinstven tip naselja vinčanske kulture na međurečju Save, Tamnave i Kolubare u neolitu jugoistočne Evrope.

Muzej grada Beograda već nekoliko godina unazad sprovodi istaživanja i prezentaciju ovog lokaliteta, a trenutno je u toku ovogodišnja kampanja, tako da u narednom periodu očekujemo najnovije rezultate iskopavanja.

Stručnu ekipu Muzeja grada Beograda čine: Miloš Spasić, rukovodilac projekta, Adam Crnobrnja, Dragana Stojić, Saša Živanović i Ana Živić.