cestitke i ukrasni papir novi izvori goriva

Čestitke i ukrasni papir novi izvori goriva

Novogodišnje biogorivo menja gas i benzin

Britanci potroše 83 kvadratna kilometra ukrasnog papira i milion ipo čestitki u vreme praznika. Naučnici su pronašli način kako da ovaj novogodišnji otpad pretvore u biogorivo…

Ukrasi papir i čestitke su do nedavno bili skriveni izvori goriva. Kako je moguće da novogodišnje biogorivo koristimo umesto gasa i benzina, objašnjavaju naučnici sa londonskog Imperial koledža.

Englezi tokom praznika potroše toliko papira i čestitki da bi od toga mogli da proizvedu od pet do dvanaest miliona litara biogoriva. To je dovoljno da npr. jedan njihov autobus pređe kilometražu jednaku udaljenosti zemlje od meseca i nazad i tako dvadeset puta.

Reciklažom novogodišnjeg otpada naučnici bi mogli da proizvedu toliku količinu biogoriva koja bi se potrošli tek nakon pređenih 18 miliona kilometara. Ako ova tehnologiju bude i dalje razvijana, mogli bismo od korišćenog papira da proizvedemo gorivo koje bi bilo alternativa fosilnom gorivu, smatraju britanski naučnici. Ipak, nameće nam se pitanje kako je moguće da od čestitke dobijemo gorivo? Naučnici su utvrdili da je to uzvodljivo zahvaljujući fermentaciji, odnosno vrenju.

Etanol, ili jednostavno alkohol, je biogorivo koje se proizvodi od šećerne trske i žitarica. Zahvaljujući razvoju ove nove tehnologije, biće moguće da dobijemo isto gorivo i iz papira.

Gorivo od novogodišnjih čestitki i papira se još uvek koristi samo u laboratorijskim uslovima. Ako sve bude onako kako su na Imperial koledžu zamislili, uskoro će se možda naći i u rezervoarima automobila.

Foto:Tijana Janković