Screen shot 2013 05 22 at 09.59.13

Kultura za decu i mlade

Dečji kulturni centar Beograd, nekadašnji Dom pionira, gradska institucija kulture od posebnog značaja za grad Beograd, organizuje prvi Međunarodni kongres kulturnih centara – Kultura za decu i mlade, od 23. do 25. maja.

Međunarodni kongres kulturnih centara – Kultura za decu i mlade – namenjen je kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture u Srbiji, regionu i Evropi, prevashodno onima čiji su programi usmereni ka deci i mladima.

“Dečji kulturni centar Beograd je proteklih nekoliko godina pobudio pažnju stručne i šire javnosti mnogobrojnim novim inicijativama i programima. U skladu sa tim, moja ideja je da se Dečji kulturni centar Beograd, kao ugledna institucija grada Beograda sa višedecenijskom tradicijom u realizaciji programa za decu i mlade, poveže i umreži sa sličnim institucijama kulture u Evropi, kako bi se razmenila iskustva, prezentovali primeri dobre prakse i ojačala uloga u lokalnoj zajednici u kojoj deluje.” – direktorka Dečjeg kulturnog centra Beograd Olivera Ježina.

Učesnici kongresa, koji u Beograd dolaze iz Grčke, Bugarske, Švedske, Velike Britanije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i iz mnogih gradova u Srbiji, imaće priliku da se u okviru interaktivnih predavanja i radionica susretnu sa stručnjacima iz oblasti kulture za decu i mlade.

Glavne teme o kojima će govoriti domaći i gostujući predavači su: Uloga kulturnih centara u odrastanju dece i mladih, Kulturni centri kao dopuna školskom sistemu, Metodologija rada sa decom i mladima, Razvoj kulturnih potreba kao deo kulturne politike (Učešće odraslih u kulturnim dešavanjima kao posledica razvijanja kulturnih potreba u mladosti), Razvoj strategija odnosa s javnošću u institucijama kulture za decu, Animiranje privatnog i civilnog sektora, stručne javnosti i stručnih timova u ustanovama kulture, Značaj interkulturalnog dijaloga, Uloga jezika i književnosti u budućnosti Evrope i Ekonomika kulture.

Cilj susreta je skretanje pažnje na značaj i ulogu ustanova kulture u razvijanju kulturnih potreba kod dece i mladih kao važnog segmenta za razvoj individualizma, kreativnosti, društvene svesti i svesti o drugome.