rambaldi spiracle 0 e1415223352514

Laboratorije “3D Impuls“

Dizajn inkubator Nova Iskra najavljuje novi programski serijal – <code>Design</code> – koji će se tokom novembra baviti “dizajnom u digitalnom okruženju“ kroz predavanja, radionice i studijske posete posvećene domenima 3D štampe i «interneta stvari“. Prvo predavanje u četvrtak 6. novembra predstaviće najsavremeniju laboratoriju za 3D štampu na Balkanu – 3D Impuls na Mašinskom fakultetu u Kraljevu – kao i uvod u ovu značajnu inovacijsku oblast.

Prvi u nizu programa biće predavanje Snežane Ćirić Kostić, osnivača laboratorije 3D Impuls. Laboratorija 3D Impuls je naučno-istraživačka jedinica Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu koja se bavi primenom digitalnih tehnologija za razvoj novih proizvoda. Laboratorija stimuliše inovativnost i podiže konkurentnost privrede promocijom i primenom digitalnih tehnologija za razvoj proizvoda. Laboratorija predstavlja centar koji pruža zajedničke obrazovne, konsultantske i razvojne usluge preduzećima koja pojedinačno ne bi mogla sebi da priušte primenu savremenih tehničkih dostignuća. Prošle godine, pokrenut je i projekat Nemogući dizajn u saradnji sa CPN-om.

[su_box title=”Dr Snežana Ćirić Kostić”]Dr Snežana Ćirić Kostić rođena je 1967. godine u Kraljevu. Mašinski fakultet u Beogradu upisala se 1985. godine, a zatim nastavila studije na odelenju ovog fakulteta u Kraljevu. Diplomirala je 1990. godine, a odmah posle diplomiranja upisala je posdiplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a kasnije i doktorske studije u Kraljevu. Stručno se usavršavala tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Bolonji i studijskih putovanja u Nemačkoj i Hrvatskoj. U zvanju je docenta na Mašinskom fakultetu u Kraljevu, dok je istovremeno i osnivač i rukovodilac laboratorije 3D Impuls. Objavila je 12 radova u naučnim časopisima i 45 saopštenja na naučnim konferencijama, učestvovala u 9 nacionalnih i 4 međunarodna projekata, i bila rukovodilac projekta “IMPuls“, kojim je osnovana laboratorija 3D Impuls.[/su_box]

Pored predavanja posvećenog osnovama i potencijalima 3D štampe, kao i konkretnim mogućnostima najsavremenije laboratorije u regionu koja se nalazi u Srbiji, ovom prilikom biće najavljena i studijska poseta ovom inovacionom centru u Kraljevu, koju će Nova Iskra organizovati 28. novembra u formi jednodnevnog seminara posvećenog digitalnoj fabrikaciji i 3D štampi prilagođenog dizajnerima, arhitektama i preduzetnicima. Pored toga, program <code>Design</code> predstaviće i gostovanje francuskog studija No Design kroz predavanje i radionicu (13. i 15. novembar), kao i još jedno predavanje 27. novembra.