Zračenje mobilnih telefona

Kako smanjiti štetne uticaje

Nezamenljivi su deo naše svakodnevnice, ali su u isto vreme i štetni po nas. Kako pomiriti ove dve suprotnosti?

Kako je mobilna telefonija relativno mlada tehnologija, još uvek nisu poznate sve pozitivne i negativne strane upotrebe mobilnog telefona. O zračenju mobilnog telefona i baznih stanica se mnogo govorilo u prethodnom periodu i kod nas, ali je zbog nemogućnosti da se praktično pokažu negativne posledice istog (u toku istraživanja u kojima su učestvovali ljudi i životinje), priča je zamrla. Ipak, ne smemo zaboraviti na nju.

Ako smo već postali zavisni od mobilnih uređaja, barem možemo da izaberemo onaj koji će nam najviše odgovarati, kako po opcijama i izgledu, tako i po ostalim parametrima – na primer, koliko nas telefon zrači. Pomenuto zračenje je prikazano kao odnos apsorbovane energije tela koje je izloženo radio frekvenciji elektromagnetnog polja. Ovaj odnos se predstavlja u SAR jedinicama odnosno u vatima po kilogramu (za mobilne telefone, uglavnom se ovaj odnos meri u odnosu na uzorak od 1 ili 10 grama). U praksi, ovo zračenje se može osetiti vrlo lako – primetićete da vam se uho ili glava greju prilikom dužih razgovora kada koristite neki mobilni telefon. To se dešava, jer je temperatura tkiva koje je u blizini mobilnog telefona porasla za oko jedan stepen. Ali kako je tkivo u tom predelu osetljivije, čini nam se da je temperatura mnogo veća.

zracenje2

Na SAR listi, vrednosti od 0 do 0.49 se smatraju veoma niskim vrednostima, od 0.50 do 0.749 niskim, od 0.75 do 0.99 srednjim a SAR preko 1 W/kg (mereno na uzorku od 10 grama), predstavlja visoku vrednost apsorbovanog zračenja. Kako bismo lakše predstavili o kolikom zračenju je reč, navešćemo par vrednosti SAR-a za neke od dostupnih telefona: Samsung Blue Earth – 0.196, Samsung Nexus S – 0.58, HTC Desire – 1.48, Sony Ericsson Spiro – 1.03. Regulativama koje su važeće u Evropi, SAR ne sme biti veći od 2 W/kg, dok u Severnoj Americi vrednost SAR-a ne sme preći vrednost od 1.6 W/kg.

Za korisnike Apple, BlackBerry i Android telefona, kompanija Tawkon je kreirala aplikaciju koja u svakom momentu prikazuje koliko je trenutno zračenje koje emituje telefon. Za sada, za iPhone korisnike, ova aplikacija nije dostupna standardnim AppStore kanalom a za Android korisnike, trenutno postoji verzija samo za Samsung Nexus S. Sama aplikacija, osim vrednosti zračenja, omogućava korisniku da prati statistiku zračenja tokom obavljenih poziva (dnevna, nedeljna, mesečna i šestomesečna), ali i da u isto vreme učestvuje u kreiranju anonimne i globalne mape lokacija gde su zračenja telefona velika. Kako je sama tema vrlo ozbiljna, aplikacija je toliko kvalitetna i upotrebljiva da se odmah zapitate kako se možete zaštiti od tog zračenja.

zracenje4

Bez obzira koji telefon koristite i kolika je vrednost SAR-a, neophodno je da se apsorbovano zračenje u svakodnevnoj upotrebi telefona i sličnih uređaja smanji na najmanju moguću vrednost. To možete učiniti uz blagu promenu vaših navika ili sticanje novih prilikom korišćenja telefona. Jedna od prvih promena može biti pozicija telefona kada ga nosite sa sobom – telefon nemojte držati u džepu pantalona, košulja ili jakni tj. blizu tela i vitalnih organa. Ukoliko telefonirate često, predlažemo upotrebu žičnih ili bežičnih slušalica. Telefon zrači više energije kada je signal slabiji – ukoliko postoji opcija, podesite telefon da koristi isključivo 2G mrežu, jer je pokrivenost ovim signalom veća i kvalitetnija bez obzira na mrežu i zemlju u kojoj koristite telefon. Kada spavate, telefone (koje najčešće koristimo i kao budilnike), postavite metar ili dva od kreveta. Na taj način, vaš san će biti mirniji a u isto vreme, buđenje će biti efikasnije – moraćete da ustanete da isključite zvuk alarma. Dodatno, na telefon možete i zalepiti neki od proizvoda za smanjenje zračenja poput SARshield ili sličnih proizvoda.

Naravno, ni jedan od ovih saveta nije potpuno rešenje ili zaštita od zračenja koje emituje naš mobilni ljubimac, ali u svakom slučaju, trebalo bi povesti računa o tome. Nadajmo se da će proizvođači telefona uskoro naći način da pomenuto zračenje svedu na najmanje vrednosti na svim svojim modelima (po gore navedenom, znamo da to mogu).