Screen Shot 2019 12 05 at 22.50.45

Azure usluge sa novim hibridnim mogućnostima sada rade bilo gde: Azure Arc

Julia White, korporativna potpredsednica, Microsoft Azure
 

Kako bi iskoristile puni potencijal svojih lokalnih ulaganja, i, istovremeno, inovacija u oblaku, kompanije se oslanjaju na hibridni pristup tehnologiji.

Budući da se sve više poslovnih operacija i aplikacija proširuje u smeru uključivanja rubnih uređaja i višestrukih oblaka, hibridne mogućnosti moraju da omoguće aplikacijama da neometano rade u lokalnom okruženju, na višestrukim oblacima i na rubnim uređajima, istovremeno obezbeđujući ujednačeno upravljanje i bezbednost na svim lokacijama. Bez usklađenosti u svim navedenim okruženjima, troškovi i složenost eksponencijalno rastu. Microsoft zna da hibridne mogućnosti oblaka moraju da se razvijaju tako da inovacije budu moguće bilo gde.

Azure je od svog nastanka izgrađen tako da omogući neometane hibridne mogućnosti, i Microsoft nastavlja da ispunjava potrebe korisnika i kupaca kako bi omogućio inovacije koje ispunjavanju svoju svrhu i cilj. Pre dve godine predstavljen je Azure Stack, koji je omogućio dosledan model oblaka koji može da se koristi lokalno. Tokom protekle godine, Azure je proširen tako da pruža DevOps za bilo koje okruženje i bilo koji oblak, omogućava zaštitu od bezbednosnih pretnji za sve infrastrukture zasnovane na tehnologiji oblaka, i otključava mogućnost da Microsoft Azure AI modeli kognitivnih usluga budu pokrenuti bilo gde. Nedavno je napravljen još jedan važan iskorak, kako bi se korisnicima omogućilo da se pomere iz čisto hibridnog oblaka i, sa Azurom, donose inovacije u sva okruženja.

Reč je o Azure Arc, skupu tehnologija koje otključavaju nove hibridne scenarije za korisnike i dovode Azure usluge i upravljanje u bilo koju infrastrukturu.

Proširite Azure upravljanje i bezbednost na bilo koju infrastrukturu

Korisnici Azure upravljanja svakodnevno organizuju, obezbeđuju i upravljaju stotinama miliona Azure resursa. Azure Arc proširuje ove dokazane mogućnosti Azure upravljanja na Linux i Windows servere, kao i na Kubernetes klastere na bilo kojoj infrastrukturi, lokalno, u višestrukim oblacima i na rubnim uređajima. Korisnici sada mogu da imaju dosledan i unificiran pristup upravljanju različitim okruženjima koristeći moćne mogućnosti kao što su Azure Resource Manager, Microsoft Azure Cloud Shell, Azure portal, API i Microsoft Azure Policy. Pomoću Azure Arc-a, programeri mogu da grade kontejnerizovane aplikacije sa alatima po svom izboru, a IT timovi mogu da obezbede uniformno korišćenje, konfigurisanje i upravljanje aplikacijama koristeći upravljanje konfiguracijama zasnovano na GitOps-u. Na kraju, Azure Arc olakšava implementaciju bezbednosti oblaka u okruženjima sa centralizovanom kontrolom pristupa i bezbednosnim politikama zasnovanim na ulogama. Saznajte više o Azure Arc-u.

Pokrenite Azure usluge podataka bilo gde

Pomoću Azure Arc-a ​​korisnici sada mogu da uživaju u prednostima inovacija u oblaku, uključujući uvek ažurne mogućnosti podataka, upotrebu u sekundi (umesto nekoliko sati) i dinamičku skalabilnost na bilo kojoj infrastrukturi. Korisnici sada imaju fleksibilnost da koriste Azure SQL Database i Azure Database for PostgreSQL Hyperscale gde god im je potrebno. Sa Azure portala korisnici dobijaju unificiran i dosledan prikaz svih svojih Azure usluga podataka koje su u upotrebi lokalno i u oblacima i mogu konzistentno da primenjuju politike i mere bezbednosti i upravljanja podacima širom različitih okruženja. Ukoliko im ponestane lokalnih kapaciteta, jednostavnim pokretanjem dodatnih Kubernetes klastera u Azure Kubernetes Service (AKS) je korisnicima na raspolaganju neograničeno skaliranje. Saznajte više Azure uslugama podataka dostupnim bilo gde.

Proširena Azure Stack ponuda za bilo koji rubni uređaj Kompanije iz 60 zemalja grade hibridna rešenja koja se pokreću Azure Stack Hub-om povezanim i nepovezanim na Azure. Sada je Azure Stack portfolio proširen kako bi ponudio još više fleksibilnosti uz dodavanje Azure Stack Edge-a. Azure Stack Edge je AI-omogućen rubni alat koji obezbeđuje obradu, skladištenje i inteligenciju za bilo koji rubni uređaj. Kupci će moći da iskoriste nove mogućnosti, uključujući Virtual Machine podršku, GPU-bazirani form-faktor, visoku dostupnost sa višestrukim čvorištima, rubnu obradu sa višestrukim pristupom (multi access edge compute, MEC). Predstavljena je i nova moćna serija Azure Stack Edge form-faktora dizajnirana da obezbedi mogućnosti oblaka i u najtežim uslovima u okruženju i podržava scenarije kao što su taktički izazovne situacije, humanitarni i napori za reagovanje u vanrednim situacijama.