Coming Cloud

Do poslovnog okruženja za dan

Svesni problema sa kojima se kompanije susreću na tržištu, kompanija „COMING“ je izgradila poslovna „COMING Cloud“ rešenja koja je moguće koristiti bez kupovine softverskih licenci i ulaganja u hardversku infrastrukturu. Do funkcionalnog poslovnog okruženja moguće je doći za samo 24 sata. Ova rešenja već su pronašla svoju primenu kod velikog broja korisnika. Uz to, ona su već testirana i podešena, što otvara mogućnost brze isporuke, a njihovo korišćenje naplaćuje se kroz mesečne iznose, srazmerne nivou upotrebe.

Aplikativna rešenja

U „COMING Cloud‑u“ moguće je iznajmiti aplikativna rešenja za vođenje kompanija – ERP sistem Dynamics NAV, sa modulima za poslovne procese:

 • prodaja i marketing, sa mogućnošću integracije sa vašim softverom;
 • magacinsko poslovanje i nabavka, planiranje lagera;
 • finansije i računovodstvo sa modulima za osnovna sredstva, obračun zarada;
 • kadrovska služba, praćenje radnog vremena;
 • proizvodnja, obračun cene koštanja;
 • servis, vođenje projekata, itd.

Takođe, moguće je iznajmiti i aplikativna rešenja za vođenje prodaje i usluga kompanija – Microsoft Dynamics CRM System, za kompanije koje žele da prate procese prodaje, marketing i usluge, bez računovodstva i finansija:

 • traženje lidova (potencijalnih korisnika), planiranje i praćenje ciljeva prodaje (targeti);
 • kreiranje marketinških kampanja, slanje elektronskih poruka, praćenje realizacije;
 • prijem zahteva za usluge i praćenje aktivnosti tima na njihovom rešavanju;
 • integracija sa ERP ili nekim drugim sistemom na bilo kojoj lokaciji.

 

Kroz „COMING Cloud“ dostupna su i aplikativna rešenja za upravljanje dokumentacijom i sadržajem preduzeća:

 • čuvanje podataka i pristup sa bilo koje lokacije preko enkriptovane komunikacije;
 •  deljenje projekata i timski rad;
 • kreiranje prezentacija i portala;
 • kolaboracija i komunikacija, blogovi i integracija sa društvenim mrežama;
 • BI – poslovno izveštavanje po svim poslovnim procesima i posebnim zahtevima korisnika.

Posebno se izdvajaju i sledeći moduli:

 • Ugostiteljstvo – modul za praćenje gotovih jela, obroka, sastavnica, DPU liste, itd.
 • Turizam – modul za vođenje ugovora vezanih za turističke aranžmane i praćenje realizacije i plaćanja.

 

Glavna ideja je da se na ekonomičan i bezbedan način, korisnicima pruži prilika da za svoje poslovanje koriste svetska poslovna rešenja.