svg%3E
Malo mladih žena zaista vodi računa o kontracepciji. To nije slučaj samo u Srbiji. Sa tim problemom susreću sve svi mladi kojima je seks tabu tema. Zbog srama i nedostatka informacija, dešavaju se neželjene maloletničke trudnoće i upropaštavaju se životi mladih ljudi koji su nespremni da se suoče sa odgovornošću koje roditeljstvo nosi.
svg%3E
Povodom Međunarodnog dana bezbednosti na internetu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i kompanija Telenor predstavili su početak nove kampanje #Prvo razmisli i nastavak saradnje u okviru projekta “Zaustavimo digitalno nasilje”.
U sklopu kampanje "Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo" Nvo ASTRA - Akcija za borbu protiv trgovine ljudima sprovodi veliki broj aktivnosti radi sprečavanja svih oblika trgovine ljudima, kao i edukacije i prevencije potencijalnih rizičnih situacija koje mogu osobu da uvedu u lanac trgovine ljudima.
svg%3E
Zadovoljna i zadovoljena, ali bez kondoma! Ako može. Nežniji pol ima nešto protiv njih. Od svih mogućih kontraceptivnih sredstava kondom je najnepoželjniji u spavaćoj sobi, složiće se mnogi.