Mobilna aplikacija u borbi protiv trgovine ljudima

U sklopu kampanje “Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo” Nvo ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima sprovodi veliki broj aktivnosti radi sprečavanja svih oblika trgovine ljudima, kao i edukacije i prevencije potencijalnih rizičnih situacija koje mogu osobu da uvedu u lanac trgovine ljudima.

U cilju sprečavanja i edukacije mladih o problem trgovine ljudima napravljenaa je mobilna aplikacija BAN Human Trafficking  kako bi se mlade osobe preventivno informisale o problemu trgovine ljudima, kako bi naučile da prepoznaju rizične situacije i načine da ih izbegnu. Svi zainteresovani mogu besplatno preuzeti aplikaciju u Google Play prodavnici, kao i u iOS App Store i kroz interaktivnu igricu upoznati se sa različitim oblicima trgovine ljudima, kao i različim fazama u lancu trgovine ljudima: od vrbovanja, eksploatacije, izlaska iz lanca trgovine ljudima, do oporavka, reintegracije, socijalne inkluzije i borbe za ostvarenje prava žrtava trgovine ljudima.  Igrajući se različitim karakterima, korisnici se edukuju kako da zaštite sebe i ljude u svojoj okolini i spreče trgovinu ljudima. Takođe, bolje razumevanje iskustva žrtava trgovine ljudima treba da doprinese smanjenju diskriminacije i poboljšanju položaja žrtava kako u društvu u celini, tako i u konkretnim državnim sistemima.

Sprovođenjem kampanje „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo“ Nvo ASTRA želi da široj javnosti približi pravo nadoknade za žrtve trgovine ljudima i načine za njegovo osvarivanje.

[appbox googleplay com.intellex.bantrafficking]

[appbox appstore 930878583]

Više informacija o borbi protiv trgovine ljudima možete pronaći i na sajtu Nadoknadimo.org