najteza iskustva imaju svrhu 260
Nema poboljšanja niti srećnijeg života ako iz svega lošeg što smo proživeli ne izvučemo nešto pozitivno. Čovek emocionalno biće sklono patnjama, mora da nauči kako da se izbori sa teškim danima. Samo jake ličnosti sposobne su da donesu prave životne odluke i ostvare želje po svojoj meri...
ID 10039664
U vremenu kada je mnogo negativnih informacija, a svakodnevno se borimo za bolje sutra, potrebno je da više pažnje obratimo na lepotu...