ID 100112516

Depresija zbog znanja

Ljudi koji prenose znanje, mogu da upadnu u ozbiljnu depresiju. Mnogi su čitali na Internetu o stranom učitelju koji je do takvog stanja došao i pored velike plate, lepog odevanja, kvalitetnog privatnog života.

Svaki učitelj, nastavnik, profesor, trener, instruktor… ima mnogo više posla od samog izlaganja, prikazivanja, objašnjavanja. On mora da bude dobar pedagog, psiholog, kreativac i veoma intuitivan, jer ne postoje pravila koja će mu pomoći u radu u svakoj prilici i sa svim ljudima.

Da li će onaj ko prenosi znanje svojom metodom privući ili odbiti učenika, ne može da se zna. I kada je taj metod za većinu privlačan i uspešan, za jedinku može da bude odbojan. Svaki dobar učitelj ima izraženu emocionalnu inteligenciju i prepoznaje kod učenika i ono što se ne vidi. U stanju je da promeni svoj ustaljeni način rada i prilagodi ga pojedincu. A to, priznaćete, nije lako.

Dok daje znanje i traži najbolji način da drugi razume i usvoji znanje, troši veliku energiju.

Rad sa onima do kojih ne može da dopre, može da utiče negativno na njegov privatan život. Deca, naročito predškolskog uzrasta, iz kojih roditelji silom žele da izvuku talenat i stvore pravog genija, kod prenosioca znanja mogu da izazovu psihičku i mentalnu iscrpljenost. Njihov plač, nezainteresovanost i njegov trud da ih na sve načine zainteresuje i nečemu nauči, posle određenog vremena, može da ga dovede do depresije.

Ako prenosite znanje drugima, a neraspoloženi ste u poslednje vreme, sigurno je da rezultati nisu onakvi kakve ste očekivali, pa razmislite o svom načinu rada. Nekada je dovoljno da smanjite želju i ubacite kreativnost ma koja nauka, ili veština, da je u pitanju.

Ako ste od onih koji trenutno uče, inspirišite „učitelja“ koncentracijom, radom i željom za znanjem.

foto:freedigitalphotos.net