razgovor

Reč-dve o rečima

Reči, zavisno od toga kako ih upotrebljavamo, mogu nas osloboditi, ili porobiti. Mogu ukrasiti život ili pak uništiti milione ljudi.

Znamo da se danas komunicira na više nivoa, uz pomoć verbalne komunikacije, neverbalne, na nivou statusne simbolike… Poruke se šalju na različite načine. Osnov međuljudskih odnosa čini komunikacija, a ona predstavlja složeni proces koji zavisi od čitavog niza ličnih i sitacijskih činioca.

Prolezići kroz svoj životni prostor, susrećemo se sa svim njegovim slabostima, gubitkom posla, prošlosti opterećene zločinima, sitnim i velikim porazima i pobedama… Spisak tema koji nas opterećuje svakako je poduži. Svoje mesto i identitet gradimo teško, a bavljenje sobom na različite načine može biti jedno od rešenja. Različiti aspekti sagledavanja i usavršavanja mogu biti ključ ličnog mira. Postoje različiti kursevi, tehnike i veštine koji nam omogućavaju usavršavanje i ulaganje u sebe, a u skladu sa poznavanjem zakona privlačnosti, isto nam mora biti i vraćeno.

Komunikacija predstavlja prenošenje poruka i drugih psihičkih sadržaja uz pomoć signala ili znakova. Takođe, nikad nije samo prenos informacija, već i emocija, stavova, misli, uverenja, želja, namera.

Komunikacija se ne odnosi samo na reči, već i za pokret, govor tela, izraz lica, ton glasa i druge elemente neverbalne komunikacije. U svakom slučaju čovek neprestano nešto saopštava. Svaki od ovih segmenata je značajan i ima svog udela. Danas, na snazi su fotografije, film, televizija, mas-mediji, reklame, internet, komunikacija – manipulacija ljudima, njihovim emocijama i finansijama gde su neverbalna komunikacija, jezik tela i gesta u svojoj podsvesnoj i svesnoj formi od presudnog značaja. Međutim ovog, puta je reč o verbalnom vidu komuniciranja, i značaju reči.

Upotreba reči, i njeno pravilno formulisanje su veoma moćna sredstva, pogotovo u eri nesklada misli, osećanja i ponašanja. Jasne misli i precizno izražavanje nas određuju. Naime, u životu mnoge stvari iskazujemo rečima, snove, osećanja, kakvi smo zapravo… Oduvek su imale svoju težinu, i zbog toga ih je bitno pravilno koristiti. A kroz mnoge religije i sisteme verovanja reč je oduvek imala i svoje snažno simbolično značenje.

Verbalna komunikacija podrazumeva govor i pisanje. Putem reči izražavamo svoje mišljenje, a time stvaramo različite događaje. A kao i sve ostalo, i reči mogu služite za upotrebu kao i zloupotrebu. Reči, zavisno od toga kako ih upotrebljavamo, mogu nas osloboditi, ili porobiti. Mogu ukrasiti život ili pak uništiti milione ljudi.

Uspešna komunikacija s jedne strane je sposobnost, dok s druge veština koja se može savladati. Vešta retorika, ne mora biti prioritet, već izražavanje sebe na najbolji mogući način. Prava stvar bi bila jasno i glasno iskazivanje svog stava, ali bez omalovažavanja stavova i potreba drugih ljudi.

Živeti dan za danom na ovaj način naše samopoštovanje bi bilo sve veće.

foto: freedigitalphotos.net