LGBT organizacije u Srbiji: Potpisivanje Platforme

LGBT organizacije u Srbiji obeležavaju 25 godina aktivizma predstavljanjem i potpisivanjem Platforme koja, kako kažu,  otvara novo poglavlje u borbi za društvo, u kojem se poštuju prava svih građana i građanki.

Platformu su danas, 23. aprila u Medija centru u Beogradu, potpisale organizacije: Asocijacija Duga, Gayten-LGBT, Izađi, Labris, Queeria centar, Parada Ponosa Beograd i Siguran puls mladih.

“Potpisivanje Platforme je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji LGBT pokreta u Srbiji. Platforma je nastala iz potrebe LGBT zajednice da organizacije koje se bore za prava LGBT osoba u toj borbi budu jedinstvene, da definišu međusobnu saradnju kao i saradnju sa drugim organizacijama koje su fokusirane na poštovanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava“, rekli su ujedinjeni za LGBT prava.